Ratings and Recommendations by outbrain

9/7/08

Cursos d'estiu i convocatòries: encara hi sou a temps!!!


CURSOS D'EXTENSIÓ 2008: INTRODUCCIÓ A LA INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI EN ESPAIS NATURALS PROTEGITS. http://apv.uvigo.es/cursos_extension/publico/publico.php?funcion=amosa_info_curso&tipo=1&id_curso=282

CONTINGUT: Interpretació del patrimoni en espais naturals protegits.

LLOC: Centre d'Interpretació de l'Ecosistema. Litoral de Galicia (CIELGA) , Corrubedo, Ribeira (A Coruña)

ORGANITZADOR: Universitat de Vigo

DATA D'INSCRIPCIÓ: Des de 07/05/2008, fins 09/09/2008

DATA D'INICI: 16/09/2008

DATA DE FIN: 19/09/2008


CURS SOBRE ECOLOGIA MARINA I TERRESTRE http://www.inice.org/

CONTINGUT: Es pretén que els participants puguin combinar la observació directa de diferents medis naturals i conèixer la metodologia in situ de mostreig vegetal i animal amb el treball d'identificació i conservació, al laboratori, del material recolectat.

LLLOC: Ferrol (A Coruña).

ORGANITZADOR: INICE - Instituto de Investigaciones Científicas y Ecológicas

DATA D'IINSCRIPCIÓ: No s'especifica

DATA D'INICI: 28/07/2008

DATA DE FI: 03/08/2008


MÁSTER/DOCTORAT EN CANVI GLOBAL http://www.csic.es/postgrado/master/MCAMBIO_GLOBAL_2008-2009.pdf

CONTINGUT: EL Canvi Global fa referència a l'impacte de l'actividat humana sobre els mecanismes fonamentals de funcionament de la biosfera, inclosos els impactes sobre el clima, els cicles de l'aigua i els elements fonamentas, la transformació del territori, la pèrdua de biodiversitat i la introducció de noves substàncies químiques a la natura.

LLOC: Palma de Mallorca

ORGANITZADOR: Universitat Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) i el Consejo Superior

DATA D'INSCRIPCIÓN: Del 19 de maig al 16 de juliol de 2008

DATA D'INICI: 01/09/2008

DATA DE FI: 30/06/2009


LA QUALITAT DE L'AIRE A ESPANYA http://www.ucm.es/info/cv/subweb/prog/programas/74111.html

CONTINGUT: Novetats normatives de la Comissió. A la Nova Directiva IPPC i al paquet de CO2. A la política de la qualitat de l'aire. A la Llei 34/2007, de 15 de novembre de qualitat de l'aire i prevenció de riscos i altra normativa espanyola i comunità sobre la matèria. Salut i Medi Ambient. Com afecta a la salut la mala qualitat de l'aire. El sistema d'informació: a la xarxa EMEP/CAMP/VAG. El sistema d'inventari nacional de'emissions. Situació actual. El seu paper en les polítiques mediambientals i perspectives de millora contínua. El medi ambient urbà. La qualitat de l'aire a les ciutats. Polítiques de millora de la qualitat de l'aire a les ciutats.

LLOC: San Lorenzo de El Escorial

ORGANITZADOR: Cursos d'Estiu de la Universitat Complutense de Madrid, colabora Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí

DATA D'INSCRIPCIÓ: No s'especifica

DATA D'INICI: 21/07/2008

DATA DE FI: 25/07/2008


EROSIÓ I DEGRADACIÓ DELS SÒLS FORESTALS A ESPANYA https://www.cam.es/ES/Paginas/inicio.aspx

CONTINGUT: Erosió i degradació de sòls als ecosistemes fràgils: el medi Mediterrani. La mata a la gestió de les aigües i els sediments. Un exemple de les muntanyes de Màlaga. Processos erosius produits com a conseqüència de forestacions mitjançant terrasses, a medis semiàrids. Mètodes per a a quantificació de l'erosió hídrica del sòl al camp. Variabilitat espai-temporal als recursos hídrics superficials de la conca del Duero en relació amb el canvi climàtic i les modificacions en l'ús del sòl. Incendis forestals i degradació de sòls.

LLOC: Departament de Geografia. Universitat de València.

ORGANITZADOR: CEMACAM Font Roja-Alcoi

DATA D'INSCRIPCIÓ: Places Limitades

DATA D'INICI: 22/07/2008


IV CONGRÉS INTERNACIONAL D'EDUCACIÓ AMBIENTAL. L'AIGUA I L'EDUCACIÓ AMBIENTAL A LA DÈCADA DEL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE. http://www.ae-ea.org/IndexIVCongreso.html

CONTINGUT: El contingut del congrés es desenvoluparà en conferències i panells d'experts al voltant de tres temes principals: I.- L'educación ambiental en el món , II.- AL'aigua i l'educació ambiental , III.- La ciutat educadora.

LLOC: Madrid

ORGANITZADOR: Associació Espanyola d'Educació Ambiental

DATA D'INSCRIPCIÓ: Fins el 5 de setembre de 2008.

DATA D'INICI: 10/09/2008

DATA DE FIN: 12/09/2008


MOBILITY WEEK 2008 http://www.mobilityweek.eu/-Mobility-Week-2007 -

CONTINGUT: Una setmana completa d'actes dedicats a la mobilitat sostenible, que s'organitzaran a més de 2000 ciutats i pobles..

LLOC: Consultar web.

ORGANITZADOR: Comissió Europea

DATA D'INSCRIPCIÓ: Consultar web

DATA D'INICI: 16/09/2008

DATA DE FI: 22/09/2008

No hay comentarios: