Ratings and Recommendations by outbrain

17/10/08

Concurs de presentacions multimèdia realitzades por alumnat d'Ensenyament Secundari

Bases del "Concurs de presentacions multimèdia realitzades por alumnat d'Ensenyament Secundari" dins del Projecte "A ver la Ciencia te lo explica"

Objectiu: Estimular l'alumnat espanyol a utilitzar explicacions científiques per als successos relacionats amb el Medi Ambient biològic i geològic.

Participants : Alumnes d'Ensenyament Secundari (ESO, batxillerat, FP) de forma individual o en grups d'alumnes, en aquest cas un actuarà com a representant del grup a tots els efectes de comunicacions i entrega de premis. Per a participar és obligatori emplenar el formulari d'inscripció

Cómo es participa:

Pujant al lloc corresponent, a la pàgina del Projecte "A ver: la ciencia te lo explica"(podeu entrar a la pàgina com a convidats) , una presentació en vídeo, format flash o en PowerPoint, que compleixi les següents condicions:

1.- Aquesta presentació tractarà, obligatòriament, el tema del Projecte: "A ver: la ciencia te lo explica". És a dir, que ha de ser la resposta a una pregunta sobre qualque aspecte ambiental, geològic o biològico. Tenint en compte que aquest projecte forma part de les actuacions relacionades amb l' "Any Internacional del Planeta Terra".

2.- El títol del treball serà obligatòriament la pregunta a la que es dóna resposta al document. Una sèrie de preguntes que poden ser utilitzades apareixen a la pàgina del projecte.

3.- Si aparecen personas explicando contenidos o realizando experimentos, estas deberán ser alumnado de ambos sexos, a ser posible y preferentemente, los propios autores.

4.- Les imatges, textos i música utilitzades han de ser originals o en tot cas, imatges lliures de drets. Són responsables del compliment d'aquesta norma els autors.

Premis:

1.- S'entregaran com a mínim els següents:
  • Una consola portàtil Nintendo DS
  • Una càmera fotogràfica digital compacta de primera marca
  • Tres reproductors de so Ipod Nano

2.- Si la qualitat dels treballs ho mereix, el jurat està autoritzat a augmentar el nombre de premis anteriors per tal que tots els treballs de vertadera qualitat rebin premi, sense esperar necessàriament al final del termini.

3. El jurat està format per membres de l'associació INVESTEA formada per professorat i no es farà pública la seva composició fins al final del termini (28 desembre 2008). Les seves decisions serán inapel·lables.

4.- Els treballs de major qualitat que es vagin rebent s'aniran publicant a la pàgina del projecte.

Terminis: El termini finalitza el dia 28 de desembre, a les 15.00 hores, a les que es tancarà la bústia d'admissió de la pàgina web del concurs.

No hay comentarios: