Ratings and Recommendations by outbrain

26/4/12

Ajudes de la Fundació Biodiversitat

La Fundació Biodivesitat concedeix ajudes per la realització d'activitats a l'àmbit de la biodiversitat, el canvi climàtic i el desenvolupament sostenible, amb la intenció de fomentar la Informació Ambiental. Poden ser objecte de rebre ajudes les següents accions:


  • realització de tot tipus d'estudis, projectes i treballs relacionats amb la biodiversitat el medi ambient i el desenvolupament sostenible.
  • realització de projectes de cooperació internacional a la sostenibilitat del desenvolupament.
  • promoció i organització de conferències, col·loquis, exposicions, congressos i debats.
  • promoció i organització de programes de sensibilització i educació ambiental.
  • formació ambiental dels diferents col·lectius de la societat.
  • promoció, realització i difusió de tot tipus de publicacions, sobre temes ambientals, en qualsevol suport.
  • promoció i organització de convocatòries honorífiques en els camps relacionats amb l'objecte de la Fundació.
Aquí podeu consultar tota la informació:

No hay comentarios: