Ratings and Recommendations by outbrain

17/3/09

Sessió formativa: sostenibilitat ambiental als projectes de cooperació


La Direcció General de Cooperació organitza una sessió formativa sobre "Sostenibilitat Ambiental als projectes de cooperació":

DATA: Dissabte, 21 de març de 2009
HORARI: De 10 h a 14 h (4 hores)
LLOC: Edifici Sa Riera, c/ de Miquel dels Sants Oliver, 2, Palma, 2a planta, aula 12
IDIOMA: Català
A QUI VA DESTINAT EL CURS: Persones que treballen en l’àmbit de la cooperació per al desenvolupament i del codesenvolupament a les Illes Balears, i altres persones interessades en aquest tema.
OBJECTIU: facilitar eines d’anàlisi i conceptes de sostenibilitat ambiental emmarcats en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament a les persones implicades en les ONGD de les Illes Balears.

CONTINGUTS
1. Introducció
2. Aigua i recursos hídrics
3. Energia
4. Residus, bioconstrucció i consum responsable
5. Biodiversitat
6. Activitats econòmiques sostenibles

METODOLOGIA
Sessió participativa de 4 hores de durada amb explicacions teòriques per part de l’equip facilitador, treball en grup per a l’estudi de casos pràctics, espai de debat i reflexió conjunta.

INSCRIPCIÓ
Us podeu inscriure al curs fins al 18 de març, inclòs, al formulari d’inscripció que podeu enviar per correu electrònic. La selecció es farà per rigorós ordre segons la data d’inscripció. La persona de contacte és Sonia de Wulf Vives (tel.: 971 17 74 27).

El dia 19 de març, s’enviarà un missatge electrònic de confirmació a les persones que hagin estat admeses al curs.

ALTRA INFORMACIÓ RELLEVANT
• Es lliurarà un certificat d’assistència a les persones que hagin assistit a la sessió completa. Aquest certificat l’haurà de recollir a la Direcció General de Cooperació la persona que l’hagi obtingut o una persona autoritzada.
• S’hi poden inscriure dos membres de cada ONGD, en ordre de preferència. Si hi ha més persones matriculades que places oferides, s’atorgarà plaça només a un membre per ONGD.
• Hi ha un total de 25 places disponibles.
• Amb l’admissió al curs es contreu l’obligació d’assistir-hi. Si no hi podeu assistir, ho heu de comunicar a la Direcció General de Cooperació com a mínim amb un dia d’antelació a l’inici del curs.
• No comunicar una baixa podrà ser causa d’exclusió en altres cursos posteriors.


Per a més informació sobre el curs i per realitzar la vostra inscripció, podeu consultar l'enllaç següent: Sostenibilitat Ambiental als Projectes de Cooperació

No hay comentarios: