Ratings and Recommendations by outbrain

11/7/08

Construcció del coneixement i canvi climàtic

En motiu de la celebració del dia mundial del medi ambient, l’alumnat de 2n d’ESO del SES Sant Llorenç de Morunys ha treballat el canvi climàtic mitjançant el pensament argumentatiu, o el que és el mateix, aprenent a construir arguments que posteriorment serviran per extreure conclusions i actuar per resoldre el problema mediambiental. El resultat de l’activitat ha estat molt bo, utilitzant d’entrada el mapa conceptual per estructurar la informació cercada en diferents articles sobre el canvi climàtic i posteriorment aprofitant un full de càlcul per argumentar el coneixements en un comentari de text (veure comentaris en l’article “controles el canvi climàtic”).
Mapes conceptuals sobre el canvi climàtic


Arguments canvi climàtic

9/7/08

Cursos d'estiu i convocatòries: encara hi sou a temps!!!


CURSOS D'EXTENSIÓ 2008: INTRODUCCIÓ A LA INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI EN ESPAIS NATURALS PROTEGITS. http://apv.uvigo.es/cursos_extension/publico/publico.php?funcion=amosa_info_curso&tipo=1&id_curso=282

CONTINGUT: Interpretació del patrimoni en espais naturals protegits.

LLOC: Centre d'Interpretació de l'Ecosistema. Litoral de Galicia (CIELGA) , Corrubedo, Ribeira (A Coruña)

ORGANITZADOR: Universitat de Vigo

DATA D'INSCRIPCIÓ: Des de 07/05/2008, fins 09/09/2008

DATA D'INICI: 16/09/2008

DATA DE FIN: 19/09/2008


CURS SOBRE ECOLOGIA MARINA I TERRESTRE http://www.inice.org/

CONTINGUT: Es pretén que els participants puguin combinar la observació directa de diferents medis naturals i conèixer la metodologia in situ de mostreig vegetal i animal amb el treball d'identificació i conservació, al laboratori, del material recolectat.

LLLOC: Ferrol (A Coruña).

ORGANITZADOR: INICE - Instituto de Investigaciones Científicas y Ecológicas

DATA D'IINSCRIPCIÓ: No s'especifica

DATA D'INICI: 28/07/2008

DATA DE FI: 03/08/2008


MÁSTER/DOCTORAT EN CANVI GLOBAL http://www.csic.es/postgrado/master/MCAMBIO_GLOBAL_2008-2009.pdf

CONTINGUT: EL Canvi Global fa referència a l'impacte de l'actividat humana sobre els mecanismes fonamentals de funcionament de la biosfera, inclosos els impactes sobre el clima, els cicles de l'aigua i els elements fonamentas, la transformació del territori, la pèrdua de biodiversitat i la introducció de noves substàncies químiques a la natura.

LLOC: Palma de Mallorca

ORGANITZADOR: Universitat Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) i el Consejo Superior

DATA D'INSCRIPCIÓN: Del 19 de maig al 16 de juliol de 2008

DATA D'INICI: 01/09/2008

DATA DE FI: 30/06/2009


LA QUALITAT DE L'AIRE A ESPANYA http://www.ucm.es/info/cv/subweb/prog/programas/74111.html

CONTINGUT: Novetats normatives de la Comissió. A la Nova Directiva IPPC i al paquet de CO2. A la política de la qualitat de l'aire. A la Llei 34/2007, de 15 de novembre de qualitat de l'aire i prevenció de riscos i altra normativa espanyola i comunità sobre la matèria. Salut i Medi Ambient. Com afecta a la salut la mala qualitat de l'aire. El sistema d'informació: a la xarxa EMEP/CAMP/VAG. El sistema d'inventari nacional de'emissions. Situació actual. El seu paper en les polítiques mediambientals i perspectives de millora contínua. El medi ambient urbà. La qualitat de l'aire a les ciutats. Polítiques de millora de la qualitat de l'aire a les ciutats.

LLOC: San Lorenzo de El Escorial

ORGANITZADOR: Cursos d'Estiu de la Universitat Complutense de Madrid, colabora Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí

DATA D'INSCRIPCIÓ: No s'especifica

DATA D'INICI: 21/07/2008

DATA DE FI: 25/07/2008


EROSIÓ I DEGRADACIÓ DELS SÒLS FORESTALS A ESPANYA https://www.cam.es/ES/Paginas/inicio.aspx

CONTINGUT: Erosió i degradació de sòls als ecosistemes fràgils: el medi Mediterrani. La mata a la gestió de les aigües i els sediments. Un exemple de les muntanyes de Màlaga. Processos erosius produits com a conseqüència de forestacions mitjançant terrasses, a medis semiàrids. Mètodes per a a quantificació de l'erosió hídrica del sòl al camp. Variabilitat espai-temporal als recursos hídrics superficials de la conca del Duero en relació amb el canvi climàtic i les modificacions en l'ús del sòl. Incendis forestals i degradació de sòls.

LLOC: Departament de Geografia. Universitat de València.

ORGANITZADOR: CEMACAM Font Roja-Alcoi

DATA D'INSCRIPCIÓ: Places Limitades

DATA D'INICI: 22/07/2008


IV CONGRÉS INTERNACIONAL D'EDUCACIÓ AMBIENTAL. L'AIGUA I L'EDUCACIÓ AMBIENTAL A LA DÈCADA DEL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE. http://www.ae-ea.org/IndexIVCongreso.html

CONTINGUT: El contingut del congrés es desenvoluparà en conferències i panells d'experts al voltant de tres temes principals: I.- L'educación ambiental en el món , II.- AL'aigua i l'educació ambiental , III.- La ciutat educadora.

LLOC: Madrid

ORGANITZADOR: Associació Espanyola d'Educació Ambiental

DATA D'INSCRIPCIÓ: Fins el 5 de setembre de 2008.

DATA D'INICI: 10/09/2008

DATA DE FIN: 12/09/2008


MOBILITY WEEK 2008 http://www.mobilityweek.eu/-Mobility-Week-2007 -

CONTINGUT: Una setmana completa d'actes dedicats a la mobilitat sostenible, que s'organitzaran a més de 2000 ciutats i pobles..

LLOC: Consultar web.

ORGANITZADOR: Comissió Europea

DATA D'INSCRIPCIÓ: Consultar web

DATA D'INICI: 16/09/2008

DATA DE FI: 22/09/2008

European Master of Science in Marine Environment and Resources
European Master of Science in Marine Environment and Resources. 2nd International Postgraduate Course.

es celebra del dia 2 al 11 de juliol de 2008 a l'aquarium de Donosti-San Sebastián. Organitzat per MERmer Master.

méss informació:

http://www.ehu.es/MERmer/