Ratings and Recommendations by outbrain

11/8/08

Impacte del canvi climàtic en el litoralImpacto del cambio climático en el litoral [en línia]. Madrid: Ecologistas en Acción, [2008]. Disponible aquí

Document que forma part de la campanya: "Impactos del cambio climático en el litoral" elaborada per Ecologistas en Acción, , que pretén fer arribar a les persones que viuen i gaudeixen de les zones costaneres informació sobre els efectes que hi ocasionarà el canvi climàtic. Inclou, a més, línies d'actuació necessàries per a modificar els hàbits de consum que permetin reduir les emissions de gasos d'efectes hivernacle.

Didáctica Ambiental


Investea, Asociación para la Investigación en Educación Ambiental, posa al nostre abast el seu projecte Didáctica Ambiental.

Mitjançant una sèrie de programes gratuïts (Google Earth i GPS Trackmaker) ens proposa viatjar virtualment als llocs on s'han registrat itineraris didàctics de temàtica ambiental, que nosaltres mateixos podem penjar en el cas que ens interessi, es tracta dels Ambiental Hitos.

A més, ens proporciona una pàgina dedicada exclusivament a l'aprenentatge de geologia mitjançant els paisatges que ens envolten: Geomorfología

Ens permet l'accés a la revista virtual Didáctica ambiental

Recull articles publicats sobre teoria educativa sobre didàctica del medi ambient i educació ambiental a la secció: Artículos, Teoría Educativa

Un apartat que recull unitats didàctiques realitzades per professors participants a cursos organitzats per Investea per a utilitzar-los amb els seus propis alumnes: Unidades didácticas