Ratings and Recommendations by outbrain

24/11/08

Consum responsable


Des de la Coordinadora Estatal de Comerç Just, ens presenten aquesta web sobre els productes que es rebelen contra l'especulació a què es veuen sotmesos i la possibilitat d'adquirir-los a través del comerç just. La web, a més, anirà evolucionant segons la participació dels internautes, que són els que decideixen quins productes es rebelaran.

La web ens mostra la problemàtica en la producció d'aquests productes, quines són les causes que han fet que s'arribi a aquesta situació i què podem fer nosaltres per evitar que les coses continuin de la mateixa forma. També els ofereixen links a entitats que treballen per al consum sostenible, a materials didàctics relacionats amb la temàtica, etc.

En aquesta web, també ens ofereixen la possibilitat de consultar la Guia de Comerç Just i Consum Responsable.