Ratings and Recommendations by outbrain

19/9/08

L’escalfament global, una veritat incòmoda des del segle XIX


Sembla com si la contribució dels combustibles fòssils a l’efecte hivernacle i l’escalfament global fos un descobriment recent de n’Al Gore. Hi ha tota una sèrie de científics que han descrit el problema des de fa més de cent anys. Ara en repassarem alguns:

En John Tyndall (1820-1893), científic irlandès, va establir que les propietats radiatives del vapor d'aigua i el diòxid de carboni eren importants per explicar els fenòmens meteorològics i la variació del clima al llarg dels temps geològics. Va descriure l’efecte hivernacle i el va proposar com a explicació dels avanços i reculades de les glaceres.

El primer que va predir la possibilitat d’un canvi climàtic provocat per l’home va ser en Svante August Arrhenius, físic suec, que l'any 1896 va quantificar l'impacte del diòxid de carboni sobre l'efecte hivernacle i ho va proposar com a possible explicació dels cicles d’escalfament i refredament de la Terra. Va estimar que si el contingut de CO2 de l’atmosfera es dupliqués, la temperatura global de la Terra augmentaria uns 5 °C (les estimacions actuals són de 1.5-4.5 °C, segons l’IPCC 2001). Els seus treballs van ser continuats, entre d’altres, per en Guy Stewart Callendar (1898-1964), que va descriure aquest efecte a l’atmosfera, anomenat llavors “efecte Callendar”, l'any 1938 . En Callendar pensava que aquest escalfament “extra” era beneficiós perquè allunyava el risc d’una nova glaciació.

Carta Europea dels Drets dels Vianant

1. Els vianants tenen dret a viure en un ambient sa i gaudir lliurement del seu espai públic en les condicions de seguretat adequades per a la seva salut física i psicològica.
2. Els vianants tenen dret a viure en centres urbans o rurals organitzats a escala humana i no de l'automòbil, i a disposar d'infraestructures a les quals es pugui accedir fàcilment a peu o en bicicleta.
3. Els infants, la gent gran i le spersones discapacitades tenen dret que la ciutat constitueixi un lloc de socialització i no d'empitjorament de la seva situació de feblesa.4. Les persones discapacitades tenen dret que es prenguin mesures específiques que els permetin tota la mobilitat possible, com ara la supressió de les barreres arquitectòniques i el condicionament dels mitjans públics de transport.
4. Les persones discapacitades tenen dret que es prenguin mesures específiques que els permetin tota la mobilitat possible, com ara la supressió de les barreres arquitectòniques i el condicionament dels mitjans públics de transport.
5. Els vianants tenen dret a la reserva de zones urbanes tan àmplies com sigui possible que no siguin meres illes per a vianants, sinó que insereixin de manera coherent en l'organització general de la ciutat.
6. Els vianants tenen dret particularment:

 • Al respecte de les normes relatives a emissions químiques i acústiques dels vehicles de motor considerades científicament com a suportables.
 • A la implantació generalitzada, en el transport públic, de vehicles que no siguin font de contaminació atmosfèrica o acústica.
 • A la creació de pulmons verds, fins i tot mitjançant obres de repoblació forestal urbana.
 • A la limitació de la velocitat mitjançant una reforma estructural dels carrers, creuers (per exemple amb ajuda d'illetes), de manera que els automobilistes rectifiquin la velocitat i es garanteixi el trànsit de vianants i bicicletes.
 • A la prohibició de la difusió de missatges publicitaris que fomentin l'ús erroni i perillós de l'automòbil.
 • A sistemes eficaços de senyalització concebuts també per a les persones que estiguin privades del sentit de la vista.
 • A mesures específiques que permetin aturar-se i accedir a recórrer carrers i voravies (per exemple, pavimentació que no llenegui, rampes que permetin superar el desnivell amb el ras dels carrers, mesures especials durant l'execució de treballs de construcció, protecció contra el trànsit automobilístic mitjançant elements urbans, creació de punts d'aturada i descans, i passos subterranis i ponts que facilitin el creuament).
 • A la introducció d'un sistema de responsabilitat objectiva o de risc, de manera que aquell que sigui responsable de provocar un risc n'assoleixi les conseqüències financeres.
7. Els vianants tenen dret a una mobilitat completa i lliure que es pugui efectuar mitjançant l'ús integrat dels mitjans de transport. Particularment tenen dret:
 • A un servei de transport públic articulat i degudament equipat per respondre a les exigències de tota la ciutadania, tant si són persones discapacitades com si no ho són.
 • A la implantació de carrils per a bicicletes en tot el centre urbà.
 • A la disposicio d'àrees d'aparcament que no incideixin en la mobilitat dels vianants i en la possibilitat de gaudir dels valors arquitectònics.

8 . Tot estat ha de procurar que el públic rebi tota la informació necessària sobre els drets dels vianants a través dels canals adequats a partir dels primers nivells d'ensenyament escolar.
La Carta Europea dels Drets del Vianants va ser aprovada pel Parlament Europeu el dia 12 d'octubre de 1988. En ella es recullen les recomanacions de la Unió Europea sobre la problemàtica del medi ambient urbà en relació al trànsit i el transport, així com alternatives des d'un punt de vista de planificació urbana.

Si realment volem una ecociutat habitable i participativa, s'han de crear escenaris urbans on les persones estiguin per damunt dels vehicles a motor privats. S'ha d'aconseguir un ambient sa, espais públics de qualitat i crear condicions idònies per incrementar l'autonomia en la mobilitat de diversos grups socials més dèbils. Les solucions POSSIBLES les remarca la Carta Europea dels Drets dels Vianants i passen per restringir el trànsit motoritzat i donar un clar predomini del transport públic, la bicicleta i l'anar a peu.

18/9/08

Vídeos sobre mobilitat sostenible

Un dia més de la Setmana Europea de la Mobilitat sostenible, avui vos adjuntem vídeos publicats relacionats amb la temàtica de la sostenibilitat:


Amb motiu de la Setmana Europea de la Setmana Europea de la Mobilitat, Agenda21Local ha editat un vídeo en el que es defensa l'ús del transport respectuós amb l'entorn.


Vídeo explicatiu sobre els efectes que la mobilitat genera sobre el canvi climàtic. S'ha de posar fre a l'incompliment del protocol de Kyoto a Espanya amb diverses mesures. Editat per l'Associació per a la Promoció del Transport Públic i amb el Suport del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya


Espot promocional de la Setmana de la mobilitat sostenible i segura 2008, que se celebra del 22 al 29 de setembre. La campanya porta el lema "Espai lliure, aire lliure. Pensa't si avui necessites el cotxe. Mou-te amb el cap".

16/9/08

Activitats de la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible a Balears
La Conselleria de Mobilitat i Ordenació del Territori posa al nostre abast informació sobre les activitats i participants a la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible. Ens resumeix de què tracta la Setmana, quins són els pobles i entitats que hi participen i algunes de les activitats organitzades per l'ocasió: bicicletades, camins escolars, dies sense cotxes als nuclis urbans, transport col·lectiu gratuït, cotxes compartits, xerrades...

A més, a la ciutat d'Eivissa també es duen a terme moltes activitats que podem consultar a la web de l'Ajuntament d'Eivissa: Exposició "Mou-te amb el planeta", tallers d'educació vial, exposició de vehicles ecològics, xerrades tallers de reparació de bicis...

Els ajuntaments de les Illes Balears que hi participen són: Andratx, Calvià, Campanet, Capdepera, Costitx, Esporles, Inca, Lloret, Llubí, Manacor, Muro, Palma, Petra, Pollença, Porreres, Sa Pobla, Sant Llorenç, Santa Maria, Sencelles, Ses Salines, Sóller, Santa Eugènia, Santa Margalida, Valldemossa, Eivissa, Ciutadella, Es Castell, Es Mercadal, Ferreries, Maó i Sant Lluís.

15/9/08

Consells per anar amb bicicleta per la ciutat


Amb motiu de la celebració de la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible, cada dia anirem penjant notícies i recomanacions relacionades amb aquesta temàtica.

Recomanacions per anar amb bicicleta per la ciutat

 1. Utilitzar sempre el casc, encara que a vegades pot ser molest o fer calor. Si ens peguem un cop estarem contents d'haver-lo utilitzat.
 2. Cal que sempre et facis veure: de nit portaràs llums reflectants tan a la bicicleta com a la roba i de dia és recomandable dur colors cridaners que no es puguin confondre amb el paisatge.
 3. No portis auriculars perquè no et permetran sentir el que passa al teu voltant.
 4. Circula sempre en línia recta i no facis moviments en ziga-zaga perquè poden confondre als conductors.
 5. Circula pels carrils bici, o en el seu defecte pel voral i, en tot cas, sempre el més a la dreta possible, així serà más fàcil avançar-te. No circulis per vies prohibides a les bicicletes.
 6. Avisa amb suficient temps de les maniobres que realitzaràs, utilitza els braços per a fer-ho.
 7. Respecta els senyals vials (stop, semàfors, agents de trànsit...)
 8. No amollis mai el manillar.
 9. Si passeges en grup i tens un accident et poden ajudar, tendràs testimonis i seràs més visible a la carretera.
 10. La prioritat de pas és relativa, encara que tenguis extremes precaucions sempre tens més a perdre perquè el teu paraxoc és el cotxe.
 11. És recomanable sempre portar el telèfon mòbil per si tens qualque problema, millor si el duus apagat.
 12. Evita sortides quan el temps no sigui favorable (vent, pluja, boira...)
 13. Si veus qualque animal al carres extrema les precaucions.
 14. No passis massa aprop dels cotxes aparcats, es pot obrir un porta o poden incorporar-se a la circulació inesperadament. Deixa almanco un metre i mig de distància.
 15. No agafis molta velocitat als descensos, deix-ho pels professionals als circuits preparats amb aquesta finalitat.
 16. Per anar amb bicicleta cal que estem en les millors condicions, hem d'evitar les digestions pesades, consum d'alcohol...
 17. És important anar sempre identificat (DNI o similar).
 18. Cal revisar l'estat de la bici abans de sortir, portar les eines i recanvis imprescindibles per la sortida, guants, ulleres protectores i aigua suficient.