Ratings and Recommendations by outbrain

4/10/12

Butlletí de Novetats CREAib. Octubre 2012

Ja teniu disponible el Butlletí de novetats del CREAib d'aquest mes d'octubre, en ell trobarareu les últimes adquisicions que ha fet el centre així com notícies relacionades amb el CREAib i el medi ambient

Piqueu aquí per consultar-lo:

Butlletí novetats CREAib. Octubre 2012
Vine i conèix el centre! ens trobem a l'edifici Can Salas- sa Petrolera al barri del Molinar de Palma.

Mecanismes financers innovadors per a la conservació de la biodiversitat


El Consell Insular de Formentera organitza per al pròxim mes de novembre un curs on s’explorarà, d’una manera pràctica, la problemàtica del finançament en l’àmbit de la conservació de la natura, proposant mecanismes innovadors i casos pràctics desenvolupats en els últims anys.
El curs Mecanismes Financers Innovadors per a la conservació de la biodiversitat,  es celebra per primer cop a Espanya i s’emmarca en el programa de formació contínua desenvolupat per la Fundació Fernando González Bernáldez, en aliança amb EUROPARC-Espanya.
En aquest curs de difusió a tot l’estat, s’exposaran diversos instruments financers que s’estan aplicant amb èxit en algunes àrees protegides de diferents països, i es promourà la discussió activa entre els participants sobre la seva viabilitat en territoris concrets, en particular insulars, i sobre les passes que caldria donar per a la seva implantació, tenint en compte les condicions locals.
L’objectiu fonamental d’aquest programa és augmentar la capacitació dels professionals relacionats amb la conservació de la natura i d’aquells empresaris que desenvolupen activitats fortament lligades als recursos naturals, com ara les empreses turístiques, o el sector agrari i pesquer entre d’altres. Per això es compta amb l’experiència d’un grup d’experts sobre el terreny i l’experiència docent de Santiago García Velilla, consultor i autor de la monografia “Mecanismes financers innovadors per a la conservació de la biodiversitat” de la sèrie tècnica de EUROPARC- Espanya, avalada des de diverses universitats espanyoles.
Els instruments financers incideixen directament sobre les activitats econòmiques que generen pressions sobre el patrimoni natural, o que es beneficien del mateix. Per això aquest curs s’ofereix tant a tècnics ambientals com a professionals dedicats al turisme, l’urbanisme, al desenvolupament local, a la gestió econòmica, etc. Quan més multidisciplinari sigui el grup, més enriquidores seran les discussions.
Com està organitzat el curs?
Es tracta d’un curs de formació de 50 hores a repartir en una part teòrica de caràcter no presencial (36 h), i una part teoricopràctica impartida en 2 jornades presencials (14 h):
Sessions preparatòries en línia (1 a 18 de novembre): La primera fase no presencial consistirà en la lectura de materials bàsics i exercicis preparatoris. El desenvolupament de la fase a distància es realitza mitjançant una plataforma virtual.
- Sessions presencials (19 i 20 de novembre): La metodologia emprada en la part presencial del curs serà eminentment pràctica i permetrà el maneig per part dels participants dels conceptes i eines plantejades. Horari: De 10.00 a 14.00 i de 16.00 a 19.00 hores.
Per completar el curs i obtenir el corresponent diploma acreditatiu, cada participant ha de completar les fases en línia i presencial, i realitzar un treball individual que serà lliurat a través de la plataforma en línia i avaluat pels professors del curs.
Els continguts indagaran sobre conceptes bàsics per entendre els fonaments dels instruments financers (interacció entre territori i sistemes ecològics, capital natural i beneficis financers de la biodiversitat, béns i serveis ambientals i funcionament i fallades del mercat pel que fa als béns comuns ambientals) i, per altra banda,  analitzaran instruments de mercat per finançar la biodiversitat, incidint en mecanismes de regulació i control, impostos ambientals i incentius fiscals, mecanismes compensatoris: PSA i subsidis, mecanismes de creació de mercats, etiquetatge i certificació ecològica, compres públiques certificades i mecanismes voluntaris. Per a cada un dels instruments analitzats es procedirà a explicar breument el mecanisme, comentar casos d’estudi en què s’ha aplicat, analitzar els avantatges i inconvenients de l’instrument i debatre la seva aplicabilitat a Formentera.
Matrícula
El curs té un cost de 60 euros. Aquesta quantitat inclou matrícula, assessorament mitjançant la plataforma en línia i diploma acreditatiu de les entitats organitzadores. Els alumnes hauran de cobrir les seves despeses de desplaçament i allotjament.  Les inscripcions es faran a través de la web www.redeuroparc.org i també es pot consultar la informació a través de la web del Consell de Formentera.
Font: Web Consell Insular de Formentera