Ratings and Recommendations by outbrain

6/3/09

Recursos per a conèixer millor les ratapinyades del nostre entorn

Coneguem els ratpenats
El Museu de Granollers-Ciències Naturals la Tela, amb la col·laboració de Galanthus Associació, ha obert una web amb continguts sobre rates-pinyades, amb exemples enregistrats dels ultrasons de totes les espècies i la traducció i adaptació de la pàgina de Biosonar de la Universitat de Bristol. En aquesta web es pot trobar informació sobre els ratpenats de Catalunya adreçada a tots els públics. Hi ha tant continguts informatius sobre les espècies catalanes, com material pedagògic per a treballar des dels centres educatius.

Centrat en l'àmbit balear, podem trobar el blog: Murciélagos de las Islas Baleares, que recull notícies i curiositats relacionades amb aquests quiròpters a més d'una relació de ratpenats presents a les Illes Balears, una selecció de publicacions relacionades amb la temàtica i algunes gravacions dels ultrasons de les ratapinyades de les Balears.


Fonts: Blog personal de Jordi Carmona, professor de biologia , Museu de Granollers - Ciències Naturals La Tela, Murciélagos de las Islas Baleares

5/3/09

Centre de Documentació en Cooperació i Desenvolupament (CD2)

El CD2 neix amb la intenció de donar suport documental a tot el col·lectiu que treballa en el camp de la cooperació. El CD2 té la vocació de constituir-se en un centre de referència quant a documentació sobre cooperació al desenvolupament en l'àmbit dels països de parla catalana, sobretot les Illes Balears, i espanyola.

Dóna suport documental i informació significativa que puguin necessitar en l'àmbit de la Cooperació al Desenvolupament a:

  • Institucions
  • ONGDs
  • Personal investigador
  • I en general, a totes les persones que treballen, estudien o actuen en el camp de la cooperació
El portal del CD2 ens dóna accés a més del seu fons bibliogràfic centrat en la temàtica de la cooperació, un directori d'entitats relacionades amb la cooperació a les Balears, una biblioteca digital estructurada per temàtiques, una selecció de notícies, accés a bases de dades especialitzades, etc. Aquest recurs pot ser una font d'informació important en temes de sosteniblitat, comerç responsable, i altres temes relacionats directament amb l'educació ambiental.

4/3/09

International Symposium on islands and Evolution: Setembre 2009

El 2009 és l'any de celebració del 150 aniversari de la publicació de l'Origen de les Espècies i dels 200 anys del naixement de Darwin. La UIB, en el context de l'Any Darwin de les Illes Balears, organitza l'International Symposium on Islands and Evolution que tindrà lloca Menorca durant el mes de setembre de 2009.
L'objectiu del simposi és tenir una visió general dels aspectes en que els estudis insulars han afectat o afecten la Teoria de l'Evolució, des de Darwin i Wallace fins l'actualitat.
El simposi té el suport del Govern de les Illes Balears, l'Institut d'Estudis Catalans, L'Obra Social de Sa Nostra, l'Institut d'Estudis Menorquins, el Consell de Menorca, el Museu de Menorca i altres espònsors locals.

La llengua oficial del simposi serà l'anglès.

Poden sol·licitar l'accés fins a 100 participants.

Formulari d'inscripció


3/3/09

Especial Ecociutats Revista SOStenible


La revista Sostenible ha inclòs en el seu darrer número un especial sobre ecociutats que recull iniciatives dutes a terme arreu del món per tal de fer les ciutats cada vegada més sostenibles.

A aquest número especial, es suma la proclamació de Estocolm com a capital verda europea, un nou guardó creat per la Comissió Europea per incentivar les ciutats a millorar la qualitat de vida i a incorporar els criteris ambientals en el seu desenvolupament. Aquesta primera edició dels premis es va fallar fa uns dies a Brussel·les, i comptava amb vuit ciutats finalistes. El jurat va triar la capital de Suècia pel seu conjunt integral de mesures per rebaixar la contaminació, el trànsit i els gasos d'efecte hivernacle, i també per la seva gestió dels residus i de l'aigua. En el mateix acte es va anunciar que la capitalitat 'verda' per l'any 2011 serà per la ciutat alemanya d'Hamburg.

Selecció de recursos per a ecoauditories escolars

RECURSOS GENERALS (En castellà o català)

“L'Ecoauditoria al centre educatiu pretén que tots els agents implicats en la comunitat educativa treballin conjuntament per transformar el propi institut o escola en un centre educatiu més sostenible i respectuós amb el medi ambient. Per assolir aquest objectiu els alumnes, tutoritzats pel professorat, desenvolupen un seguit d’activitats per analitzar l’estat de 4 vectors ambientals: aigua, residus, mobilitat i energia, a partir dels quals calcular la petjada ecològica del centre.

Base de dades Agenda 21 Escolar: Què fan les escoles? selecció d'activitats relacionades amb l'agenda 21 escolar que duen a terme els centres educatius a Catalunya. Es tracta d'una base de dades molt completa que ens permet cercar les activitats per curs, centre i temàtica. Ens pot servir com a font d'inspiració a l'hora de posar en marxa qualsevol activitat dins la nostra ecoauditoria.

Selecció de Documents Agenda 21 Escolar Catalunya

Guía de la Agenda 21 Escolar
Document per a posar en marxa l'Agenda 21 Escolar al País Basc partint del que marca la Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible.

Agenda 21 Escolar Vitoria-Gasteiz. Selecció de materials que recullen les activitats i formularis (estructurats per curs educatiu) utilitzats per a les ecoauditories anuals dutes a terme als centres educatius de Vitòria, cada any es tracta un tema diferent: 03-04 residus i contaminació acústica, 04-05 energia, 05-06 mobilitat, 06-07 residus i reciclatge, 07-08 aigua i rius.

Consell de Mallorca. Selecció de recursos sobre ecoauditories de l'Agenda 21 Escolar Mallorca

José Antonio García Gandoy y Ramón López Rodríguez. A ecoauditoria escolar. [s.l.]: Xunta de Galicia, Conselleria de Medio Ambiente, 2004. Explica com un concepte empresarial com són les auditories ambientals s'han adaptat al món educatiu i ens presenta els aspectes más rellevants de l'ecoauditoria escolar. És interessant l'apartat final de referències bibliogràfiques i recursos web.

Grupogestam. Ecoauditoria escolar. València: Generalitat Valenciana, Consellería de Territori i Habitatge, 2006. Material didàctic per ajudar a la comunitat educativa a modificar els hàbits poc sostenibles. Inclou: manual del professor, fitxes d'aplicació, seguiment)

Alfredo Barón y Concepción Gonzáles (Coord.). L'ecoauditoria de l'aigua al teu centre educatiu. Palma: Consejería de Medio Ambiente. Gobierno de las Islas Baleares, 2002. Quadern de treball per a primer cicle d'educació secundària. Els alumnes investiguen i coneixen les infrastructures de l'aigua, l'estat en què es troben i l'ús que se'n fa; i també realitzen una valoració dels comportaments quotidians en relació al consum d'aigua. A partir d'aquí elaboren un pla d'acció per a millorar l'actitud del centre educatiu en relació a l'ús de l'aigua. Conté: quadern per a l'alumnat, guia per al professor, guia de recursos per a l'estudi de l'aigua.

EXEMPLES D'ECOAUDITORIES (en català o castellà)

IES Valle de Aller. Ecoauditoría escolar de papel y cartón. Exemple pràctic d'una ecoauditoria de paper i cartró en un centre educatiu concret explicat al blog del centre. També és important difondre aquestes iniciatives perquè és una forma de fer ressò del que es fa a cada centre.

Ramón López , J.A. García. Axenda 21 Escolar Galega. Ejemplificaciones de alguna herramientas para usar en la ecoauditoria escolar del agua

Josep Lluís Ruiz. Ecoauditoría Escolar: proyecto de escuela sostenible


RECURSOS GENERALS (en altres idiomes)

Xarxa Internacional EcoSchools / Xarxa Ecoescuelas (en castellà)

EcoSchools (Regne Unit)

EcoSchools (Escòcia)

Green Schools of Ireland

Green School Programme (Illinois)

Eco-Ecole (França)

2/3/09

TAIB Primavera 2009

El TAIB (The Albufera Biodiversity Group - Grup de Biodiversitat de s’Albufera) és un grup científic multidisciplinar d'experts independents (del Regne Unit, l’Estat Espanyol i altres parts d’Europa) que realitzen un seguiment de la biodiversitat, el canvi ambiental i els efectes de les pràctiques de gestió al parc natural de s'Albufera des de 1989. Els seus principals estudis es centren en l’avaluació dels efectes de la gestió del parc sobre la seva biodiversitat i en assessorar en la planificació i gestió. El projecte del TAIB, consolidat el 1999, va ésser originàriament dissenyat per Earthwatch Europe i per la direcció del Parc.

Les àrees d'investigació més importants són: seguiment del canvi climàtic, estudi i inventari de la biodiversitat de s'Albufera, (invertebrats aquàtics, plantes, fongs, insectes...), evolució de la zona dunar d'Es Comú, impacte de les pràctiques de gestió, ecologia dels hàbitats i les espècies més importants del parc natural (invertebrats aquàtics, aucells, libèl·lules, ortòpters, caràbids, papallones nocturnes i canyet, ús públic, interpretació i educació ambiental, estudis d’impacte ambiental, etc...

Voluntaris de diferents estats europeus, de la Península i de les Illes participen a cada grup de treball que s'organitza a la primavera i la tardor. La formació d'estudiants i gestors de zones humides és un objectoi prioritari del programa.

D'ençà l'any 2000 les tasques d'aquest grup estan finançades per la Conselleria de Medi Ambient i compten amb la col·laboració de l'equip del Parc.

PROGRAMA PRIMAVERA 2009

Camp Científic Internacional d'Ecologia aplicada a les zones humides i de formació de nous investigadors

Les activitats a realitzar estan relacionades amb l'inventari de les espècies de fauna i flora, així com els hàbitats d'Es Comú d'Abaix; l'impacte humà i l'ús públic potencial de la mateixa zona; i la revisió de l'estatus i distribució dels Caròfits.

S'oferten 5 places / torn per a estudiants (de segon cicle) de Biologia, Ciències Ambientals i Ciències de la Terra (Geografia) principlament. S'inclou l'allotjament i la manutenció.

Dates: 18 d'abril a 2 de maig (5 places)

17 a 31 de maig (5 places)

Es requereixen coneixements de biologia o geografia física i d'anglès per a la realització del Camp. Es pot sol·licitar més informació a taib@malorcaweb.net

Les sol·licituds, adjuntant un breu currículum, es poden trametre abans del 31 de març a l'adreça electrònica taib@mallorcaweb.net, on també u podeu dirigir per a qualsevol consulta.