Ratings and Recommendations by outbrain

19/11/10

Maplecroft:

Aquest Mapa de la vulnerabilitat davant el canvi climàtic de Maplecroft mostra la vulnerabilitat de 170 països davant els impactes del canvi climàtic en els darrers 30 anys. Encapçalen la llista Bangladesh, la Índia, l'illa de Madagascar, Nepal i Moçambic. El nostre país és a la zona de risc mig - moderat, a la zona de «risc baix» hi ha països com Noruega, Finlàndia i Islàndia.

L'índex per calcular aquesta vulnerabilitat és el Climate Change Vulnerability Index (CCVI) que avalua 42 factors de caire social, econòmics i ambientals per tal de definir les principals àrees vulnerables a cada país. Entre aquests factors s'inclouen: exposició als desastres naturals relacionats amb el clima, nivell de la mar, patrons de població, recursos naturals, dependència de l'agricultura, conflictes armats, la capacitat d'actuar davant els riscos...

FONT: ECO Microsiervos