Ratings and Recommendations by outbrain

16/11/09

Els oceans saludables contra els efectes del canvi climàtic


És una publicació del GRID-Arendal en col·laboració amb la UNESCO International Oceanographic Commissions i altres institucions. L'informe presenta el paper crític dels oceans i ecosistemes oceànics per tal de mantenir el nostre clima.
blue carbon
Aquest informe estima que la meitat de les emissions anuals del sector del transport mundial, són capturades i emmagatzemades pels ecosistemes marins com manglars, marismes salades i vegetals marins. Una combinació entre la reducció de la deforestació sobre la terra, i el restabliment de la cobertura i salut dels ecosistemes marins podria reduir fins un 25% les emissions de CO2. Per tant, hauria de ser considerada l'opció d'un fons de "Carboni Blau" pel manteniment i la rehabilitació d'ecosistemes marins contra el canvi climàtic.

Malgrat tot, l'informe, adverteix que més que mantenir aquests ecosistemes, la humanitat el que està fent, és degradar-los a un ritme accelerat. Cada any, un 7% d'aquests "albellons de carboni blau" s'estan perdent (la taxa de pèrdua és 7 vegades major que fa 50 anys).

Segons el document Carboni Blau el paper dels oceans saludables és fixar el carboni, i si no s'emprenen més accions per tal de mantenir aquests ecosistemes vitals, la majoria es podria perdre en dues dècades.
océanos, carbono azul

Publicació SEO/Birdlife: Áreas importantes para la conservación de las Aves marinas en España


Avancem lentament però amb pas ferm en la determinació de les zones de major importància per a la conservació biològica i així, complir amb els objectius establerts per a estructurar la Xarxa Natura 2000. SEO/BirdLife ha donat una passa molt important en aquest sentit amb la primera localització i caracterització de les principals zones de conservació de les aus marines a les nostres costes.

Aquesta ONG ha publicat en format PDF i per a consulta online un volum de 384 pàgines on es descriuen les característiques, ubicació i amenaces de les 42 IBAs (Important Bird Areas) marines identificades a Espanya.

Els mateixos responsables de la publicació la descriuen de la següent forma:

Inventari que complementa els espais ja identificats per a les aus marines en terra ferma (principalment les seves colònies de cria), i permetrà abordar la protecció completa d'aquestes aus mitjançant una xarxa d'espais integrada i coherent.

Les 42 àrees identificades es troben ben repartides per les aigües espanyoles. Deu es troben a l'arxipèlag canari, vuit al nord-est peninsular (Cantàbric) vuit a la zona de transició Mediterrània-Atlàntica (entre la mar d'Alborán i el golf de Cadis) i 16 a la Mediterrània.

Més enllà de les figures legals, és important assenyalar que moltes de les IBA marines coincideixen amb àrees inventariades pel seu valor per a altres espècies como són les tortugues marines, els grans peixos pelàgics i els cetacis. Aquest fet confirma que la protecció efectiva de les IBA marines serà beneficiosa per a altres molts organismes.

El repte enfrontat per SEO/BirdLife ha estat molt ambiciós, no només pel seu caràcter innovador, sinó també pel seu ampli àmbit d'actuació (prop de 1.000.000 km2) i les dificultats de prospecció que es plantejaven en un medi tan dinàmic i on la variable a estudiar corresponia, a mes, a organismes de gran mobilitat como són les aus.

Per altra banda, el valor demostratiu del projecte és evident. Diversos països han pres com a referents els projectes espanyol i portuguès, i han iniciat la identificació de IBA marines a les seves aigües. Entre aquests diferents països europeus (p.ex. França, Grècia, Itàlia, Malta i els països Bàltics), així com d'altres continents (p.ex. Argentina, Estats Units, Nova Zelanda, Perú i Sud-àfrica).

Assoliments del projecte
  1. És possible identificar àrees clau per a les aus a la mar. El projecte ha demostrat que la protecció d'àrees a la mar per a les aus és possible, malgrat que es tracti d'espècies de gran mobilitat.
  2. S'ha desenvolupat una metodologia detallada que permet identificar les IBA marines més enllà de l'àmbit espanyol. Així mateix, el procediment d'identificació de IBA marines podria adaptar-se per a la identificació d'àrees clau per a altres espècies marines.
  3. Es tracta del primer inventari nacional complet de IBA marines a nivell mundial, juntament amb el de Portugal.
  4. L'inventari elaborat haurà de ser referent per a la designació de la Xarxa Natura 2000 a la mar en relació a les aus (Zona d'Especial Protecció per a les Aus marines).
Passos a seguir

La identificació de les IBA marines és el primer pas per a assegurar la protecció completa de les aus marines, i en darrera instància, del medi marí en el seu conjunt. Després de l'elaboració d'aquest inventari les passes fonamentals per a assegurar la conservació futura de les aus marines són: aconseguir la protecció efectiva de les IBA marines identificades, mitjançant la seva declaració como ZEPA, i garantir la seva adequada gestió, mitjançant l'elaboració i aprovació dels corresponents plans de gestió.

Arcos, J.M., J. Bécares, B. Rodríguez y A. Ruiz. Áreas Importantes para la Conservación de las Aves Marinas en España. Madrid: LIFE04NAT/ES/000049-Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife), 2009. [PDF] [Consulta online]