Ratings and Recommendations by outbrain

10/2/09

Tens idees per canviar el món local?

12è concurs d'idees ambientals i sostenibles 2008-2009

Si estàs interessat/da en aportar idees i projectes que ajudin a millorar el teu entorn local proper (com ho poden ser els següents exemples):

Si estas interessat(da en aportar idees i projectes que ajudin a millorar el teu entorn local (com ho poden ser els següents exemples):

 • Fer visibles iniciatives que exemplifiquin l’aplicació del principi de precaució
 • L’avenç cap a models de ciutats més sostenibles
 • Incorporar l’eficiència, les energies renovables i sostenibles, en l’edificació, la planificació del territori, les activitats, ...
 • Solucions o accions pràctiques i demostratives aplicables als edificis i l’urbanisme
 • Preservar el medi i el paisatge
 • Solucions per a una mobilitat i una xarxa de transport més sostenibles
 • L’ús compartit de productes i serveis
 • Prevenir el consum innecessari de recursos (materials, aigua, energia)
 • Assolir una gestió del cicle natural de l’aigua
 • Accions pràctiques i demostratives aplicables a la gestió del cicle integral de l’aigua
 • La desmaterialització (reducció de l’ús de materials en els productes) i al tancament dels cicles
 • La producció més neta
 • Prevenir residus i emissions: contribuir a evitar l’efecte d’hivernacle i la contaminació
 • La reutilització de productes
 • La prevenció d’envasos i embalatges
 • L’eficiència en la distribució i transport de productes
 • L’increment de la vida útil del producte
 • Incorporar la responsabilitat social de la tecnologia (reflexió ètica, codis deontològics) a les solucions tecnològiques.
Simplement has de proposar una idea que pugui ser aplicable per a judar a preservar el teu món local: escola, universitat, barri, districte, municipi, ciutat, poble, etc.

TEMÀTICA

Les idees poden tractar qualsevol dels cinc reptes que prioritza el pla UPC Sostenible 2015

 • Edificació, energia i canvi climàtic
 • Gestió del cicle integral de l’aigua
 • Responsabilitat social de la tecnologia
 • Territori, mobilitat i logística
 • Materials, recursos i gestió dels residus
PARTICIPANTS

El concurs té dues convocatòries:

CONVOCATÒRIA UNIVERSITÀRIA
 • Adreçada exclusivament a estudiants universitaris matriculats en el curs 2008-2009

CONVOCATÒRIA OBERTA

 • Adreçada a:
  - Titulats universitaris (a títol individual)
  - Tècnics de gestió pública (a títol corporatiu)
  - PDIPAS (personal docent i d’investigació i personal d’administració i serveis de les universitats)
  - Membres de comunitats educatives (escoles, professorat, alumnes, AMPAs, etc.)
  - Món associatiu (OnG’s)
 • S’exclou la participació d’empreses com a tals.
Cada participant podrà presentar com a màxim dos projectes o idees.

TERMINI
 • El termini d’admissió dels projectes es tancarà el dimarts 31 de març de 2009, a les 17 h.

Per a més informació visiteu la pàgina del concurs.

9/2/09

CURS: Plagues i malalties en Agricultura Ecològica

CURS Plagues i malalties en Agricultura Ecològica

Data: 12-14 de febrer

Lloc: Santa Margalida. Sala de la Rectoria
Horari: Dijous, de 18 a 21 h
Divendres, de 18 a 22 h
Dissabte (visita a finca), de 9 a 13 h

Matrícula Gratuïta

Matriculació: de dilluns a divendres de 8 a 15
971 887 014 (CBPAE)
647 740 531 (Àrea de medi ambient)