Ratings and Recommendations by outbrain

25/2/09

Kioto a casa


Kioto a casa és una selecció de recursos realitzada des de la Unió Europea, que ens poden ajudar a assolir els compromisos sobre reducció d'emissions presentats al Protocol de Kioto a casa nostra.

La Unió Europea ha establert un límit en l’augment global de la temperatura de 2º C per sobre
del nivell preindustrial per tal de prevenir les conseqüències més greus de l’escalfament global.
Ja hem provocat un augment de 0,7º C, per tant, existeix una creixent necessitat de prendre
mesures per evitar que aquest increment superi el llindar establert. Malgrat l’increment de l’ús de combustibles fòssils, les activitats dels humans han provocat aquest impacte ambiental i ara hem de contribuir a la solució.

Per assegurar que aquest escalfament no es produeixi hem de canviar el nostre estil de vida, una de les opcions és substituir els combustibles fòssils per les fonts renovables d'energia. Aquesta web us permetrà tenir més informació sobre com estalviar energia, diners i reduir l'impacte ambiental associat al proveïment d'energia.

En aquest projecte s’ha adoptat una aproximació a l’aplicació de fonts d’energia renovable de petita escala al nostre entorn més immediat. L’èmfasi recau en activitats pràctiques i quotidianes per tal d’encoratjar-nos i fer-nos entendre què hi podem fer. Aquesta web dóna informació útil sobre com utilitzar fonts renovables d’energia a la llar, ja sigui calefacció, refrigeració, aigua calenta o electricitat.

Enciclopedia de las aves de España

SEO/BirdLife i la Fundación BBVA han publicat a la Xarxa La enciclopedia de las aves de España amb la finalitat de fer arribar a tothom el món de les aus. Es tracta d'una obra interactiva i multimèdia que pretén donar a conèixer els aspectes més rellevants de la vida, el comportament, la distribució i les amenaces a què s'enfronten unes 560 espècies d'aus, que són o passen pel territori de l'Estat Espanyol. Les dades són aportades per la xarxa d'ornitòlegs col·laboradors de SEO/Birdlife.

És un recurs molt interessant per iniciar-nos en l'ornitologia, a més de la informació molt exhaustiva sobre cadascuna de les espècies d'aus, ens explica quins són els millors llocs per a l'observació dels ocells, com observar les aus, com dibuixar-les i com fer-ne fotografies. A més, també ens permet consultar els paisatges sonors que reprodueixen de forma molt propera els sorolls que podem sentir en diferents ambients de la natura.

Aquest recurs, a més, ens parla del treball de conservació d'aus que es fa des de les ONG ambientals i ens orienta en la millor manera de col·laborar en aquesta tasca.


FONT: Blog personal de Jordi Carmona, professor de Biologia

24/2/09

22 de març Dia Mundial del Control de la Qualitat de l'Aigua 2009

El DIA MUNDIAL DEL CONTROL DE LA QUALITAT DE L'AIGUA (World Water Monitoring Day), és un programa educatiu d'abast internacional que fomenta la conscienciació pública per a la protecció dels recursos hídrics. Es basa en la participació dels ciutadans, a partir d'un estudi bàsic, de les seves pròpies masses d'aigua.


L'any 2007, per primera vegada, Espanya es suma a aquest projecte educatiu internacional creant el Dia Mundial del Control de la Qualitat de l'Aigua. ADECAGUA és l'Associació que coordina aquesta campanya a nivell nacional amb el suport tècnic i econòmic del Ministerio de Medio Ambiente y medio rural y marino a través del Programa de Voluntariat en Rius .

La millor manera de conscienciar per al respecte de rius i aqüífers és conèixer-los, i una de les millors formes és estudiant la qualitat de la seva aigua i dels ecosistemes aquàtics associats.

Realitzant anàlisis bàsiques es dóna a conèixer als participants alguns dels indicadors més comuns emprats en la valoració de la qualitat de l'aigua i s'anima a la participació ciutadana en el control de la qualitat de l'aigua del seu entorn.

Una vegada fetes les analítiques, s'envien els resultats a la web del programa que les posa a l'abast de tots nosaltres per tenir una visió de l'estat global de les aigües a tot el món.

L'entitat organitzadora envia kits complets als nous participants, i als que ja tenen el kit de mostreig de l'any passat, els ofereix la possibilitat de demanar els materials que hagin esgotat (reactius, pots, guants,…). En el cas de voler fer una petició de material, l'adreça de contacte és: solicitudes@adecagua.es

Més informació sobre com participar