Ratings and Recommendations by outbrain

24/2/09

22 de març Dia Mundial del Control de la Qualitat de l'Aigua 2009

El DIA MUNDIAL DEL CONTROL DE LA QUALITAT DE L'AIGUA (World Water Monitoring Day), és un programa educatiu d'abast internacional que fomenta la conscienciació pública per a la protecció dels recursos hídrics. Es basa en la participació dels ciutadans, a partir d'un estudi bàsic, de les seves pròpies masses d'aigua.


L'any 2007, per primera vegada, Espanya es suma a aquest projecte educatiu internacional creant el Dia Mundial del Control de la Qualitat de l'Aigua. ADECAGUA és l'Associació que coordina aquesta campanya a nivell nacional amb el suport tècnic i econòmic del Ministerio de Medio Ambiente y medio rural y marino a través del Programa de Voluntariat en Rius .

La millor manera de conscienciar per al respecte de rius i aqüífers és conèixer-los, i una de les millors formes és estudiant la qualitat de la seva aigua i dels ecosistemes aquàtics associats.

Realitzant anàlisis bàsiques es dóna a conèixer als participants alguns dels indicadors més comuns emprats en la valoració de la qualitat de l'aigua i s'anima a la participació ciutadana en el control de la qualitat de l'aigua del seu entorn.

Una vegada fetes les analítiques, s'envien els resultats a la web del programa que les posa a l'abast de tots nosaltres per tenir una visió de l'estat global de les aigües a tot el món.

L'entitat organitzadora envia kits complets als nous participants, i als que ja tenen el kit de mostreig de l'any passat, els ofereix la possibilitat de demanar els materials que hagin esgotat (reactius, pots, guants,…). En el cas de voler fer una petició de material, l'adreça de contacte és: solicitudes@adecagua.es

Més informació sobre com participar

No hay comentarios: