Ratings and Recommendations by outbrain

20/7/09

Bases Premis Menorca Agenda Local 21


El Consell Insular de Menorca convoca per primer any els Premis Menorca AL21 amb l'objectiu d'estimular iniciatives de les diferents entitats, organitzacions, empreses i administracions, que suposin una contribució efectiva a l'assoliment dels objectius dels Compromisos d'Aalborg+10 o de qualsevol de les accions incloses en els Plans d'Acció Municipals.