Ratings and Recommendations by outbrain

25/2/09

Kioto a casa


Kioto a casa és una selecció de recursos realitzada des de la Unió Europea, que ens poden ajudar a assolir els compromisos sobre reducció d'emissions presentats al Protocol de Kioto a casa nostra.

La Unió Europea ha establert un límit en l’augment global de la temperatura de 2º C per sobre
del nivell preindustrial per tal de prevenir les conseqüències més greus de l’escalfament global.
Ja hem provocat un augment de 0,7º C, per tant, existeix una creixent necessitat de prendre
mesures per evitar que aquest increment superi el llindar establert. Malgrat l’increment de l’ús de combustibles fòssils, les activitats dels humans han provocat aquest impacte ambiental i ara hem de contribuir a la solució.

Per assegurar que aquest escalfament no es produeixi hem de canviar el nostre estil de vida, una de les opcions és substituir els combustibles fòssils per les fonts renovables d'energia. Aquesta web us permetrà tenir més informació sobre com estalviar energia, diners i reduir l'impacte ambiental associat al proveïment d'energia.

En aquest projecte s’ha adoptat una aproximació a l’aplicació de fonts d’energia renovable de petita escala al nostre entorn més immediat. L’èmfasi recau en activitats pràctiques i quotidianes per tal d’encoratjar-nos i fer-nos entendre què hi podem fer. Aquesta web dóna informació útil sobre com utilitzar fonts renovables d’energia a la llar, ja sigui calefacció, refrigeració, aigua calenta o electricitat.

No hay comentarios: