Ratings and Recommendations by outbrain

5/3/09

Centre de Documentació en Cooperació i Desenvolupament (CD2)

El CD2 neix amb la intenció de donar suport documental a tot el col·lectiu que treballa en el camp de la cooperació. El CD2 té la vocació de constituir-se en un centre de referència quant a documentació sobre cooperació al desenvolupament en l'àmbit dels països de parla catalana, sobretot les Illes Balears, i espanyola.

Dóna suport documental i informació significativa que puguin necessitar en l'àmbit de la Cooperació al Desenvolupament a:

  • Institucions
  • ONGDs
  • Personal investigador
  • I en general, a totes les persones que treballen, estudien o actuen en el camp de la cooperació
El portal del CD2 ens dóna accés a més del seu fons bibliogràfic centrat en la temàtica de la cooperació, un directori d'entitats relacionades amb la cooperació a les Balears, una biblioteca digital estructurada per temàtiques, una selecció de notícies, accés a bases de dades especialitzades, etc. Aquest recurs pot ser una font d'informació important en temes de sosteniblitat, comerç responsable, i altres temes relacionats directament amb l'educació ambiental.

No hay comentarios: