Ratings and Recommendations by outbrain

14/11/08

Nova publicació al CREAib: canvi climàtic


La Fundación Gredos San Diego ens ha fet arribar al CREAib la següent publicació:

El viaje de Kirima [Kit]. Madrid: Fundación Gredos San Diego: Ministerio de Medio Ambiente, [2008].

Es tracta d'un programa d'educació ambiental sobre el canvi climàtic destinat a alumnes de Segon Cicle d'Educació Infantil. Té com a objectiu principal sensibilitzar sobre la problemàtica del canvi climàtic, les seves conseqüències i plantejar possibles solucions individuals.

Per a més informació, podeu consultar la web oficial del programa.

No hay comentarios: