Ratings and Recommendations by outbrain

5/2/09

Jovenes reporteros para el Medio Ambiente

Jóvenes Reporteros para el Medio Ambiente és un programa de la FEE dissenyat per a
alumnes de Secundària que es desenvolupa a 17 països.

És una agència de premsa virtual, ubicada a www.youngreporters.org, a através de la qual els estudiants publiquen els seus treballs d'investigació en forma d'article periodístic o fotografia.
És un projecte en el que hi poden participar grups de treball formats per alumnes recolzats per un o diversos professors.

Una vegada format el grup, aquest s'ha de donar d'alta a la web del programa, triant un dels 6 temes bàsics que es proposen:
  • Agricultura
  • Ciutats
  • Litoral
  • Energia
  • Residus
  • Aigua
Hi ha dues maneres d'entrar en el programa:
  • A través del programa nacional assistits per un equip educatiu, els alumnes duen aterme un treball d'investigació periodística d'un problema local relacionat amb aspectes ambiental i científic. empresaris, associacions, laboratoris, consumidors...). Inclou com a possibles activitats: documentació, visites de camp, entrevistes, escriure articles, fer fotografies. La meta és informar al públic local de forma periodística, per qualsevol medi (revista escolar, exposició, conferència, diari local, ràdio o televisió).
  • A través del projecte internacional, es cobreixen problemes nacionals en col·laboració. Els estudiants cooperen amb joves reporters d'altres països. Constitueixen un equip que utilitza Internet per a produir un o més articles en comú sobre el tema triat. Els millors articles són seleccionats i publicats. Amb això es persegueix enriquir la informació local amb dades d'altres països.
Cada any, el Jurat Internacional concedeix un Premi al millor article de cadascun dels temes i la millor fotografia (per a optar a aquests premis és necessari que els treballs es redactin en anglès).

Us animem a participar en aquest programa i podeu comptar amb el recolzament del CREAib per a la recerca, trobareu més informació a:

www.youngreporters.org
Oficina Young Reporters a España

Contacte: Sr. Ignacio ALFARO PINEDO
Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (A.D.E.A.C.)
C/ Velázquez, 45 2n (Int) Dta.
CP - 28001 Madrid
Telèfon: 914 35 31 47
Mail: yre@adeac.es

No hay comentarios: