Ratings and Recommendations by outbrain

11/3/09

Noms de plantes en català

El TERMCAT ha publicat un nou diccionari en línia, Noms de plantes, amb la voluntat de posar a l'abast dels usuaris la primera versió d'un projecte en curs d'elaboració, el Recull de noms catalans de plantes, obra en què treballa actualment un equip format per botànics, filòlegs i terminòlegs, vinculats al Laboratori de Botànica de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona, la Institució Catalana d'Història Natural, filial de l'Institut d'Estudis Catalans, i el TERMCAT.

El projecte se centra en les plantes vasculars, és a dir, falgueres i plantes amb flors que tenen denominació catalana pròpia. Lògicament, corresponen en bona part a plantes autòctones dels territoris de parla catalana, però també s’han documentat un nombre important de denominacions per a espècies exòtiques que presenten interès comercial, cultural o científic.

Les dades recollides s’han organitzat en fitxes terminològiques conceptuals, cadascuna de les quals es refereix a un únic tàxon botànic. Les categories taxonòmiques que s’han tingut en consideració com a base per a les fitxes terminològiques són el gènere, l’espècie, la subespècie i la varietat.

La versió en línia actual ofereix unes 25.000 denominacions catalanes de plantes referides a uns 5.900 tàxons botànics. La informació que es presenta ha estat contrastada i revisada per l’equip d’elaboració, i no es difonen les dades que encara es troben en procés de revisió. Es preveu l’actualització semestral d’aquesta primera versió digital i s’espera que la versió final de l’obra, que serà publicada com a llibre i també serà accessible en línia, contingui més de 30.000 denominacions catalanes de plantes (incloses variants fonètiques, gràfiques, etc.) corresponents a uns 6.000 tàxons de flora vascular.

No hay comentarios: