Ratings and Recommendations by outbrain

17/3/09

Xarxa de Ciutats per la bicicleta a Espanya

Uns 150 organismes han constituït a Sevilla la Xarxa de Ciutats per la Bicicleta amb l'objectiu d'intercanviar experiències, analitzar l'èxit d'aquest transport sostenible a Espanya i intentar aplicar experiències i mesures vigents en Europa.

La idea de formar aquesta Xarxa va sorgir a les II Jornades de la Bicicieta Pública, celebrades els dies 12 i 13 de març a Sevilla.

Què pretén la Xarxa:

L'Associació té per objecte la generació d'una dinàmica entre les ciutats espanyoles amb la finalitat de facilitar, fer més segura i desenvolupar la circulació dels ciclistes, especialment en el medi urbà, realitzant totes les accions necessàries per impulsar la bicicleta com a mitjà de transport i intensificar les iniciatives adoptades amb el mateix objectiu per les administracions públiques, associacions i agents socials".

Estatuts provisionals de la Xarxa

Guia d'implantació de la bicicleta pública


Font: Revista Sostenible


No hay comentarios: