Ratings and Recommendations by outbrain

29/6/09

Informe Anual de Sostenibilitat a Espanya

L'Observatori per a la Sostenibilitat a España ha publicat el seu informe anual disponible per a descàrrega (format PDF) que avalua els processos de sostenibilitat segons diversos indicadors relatius, entre d'altres, el canvi climàtic, la conservació i gestió dels recursos naturals, ordenació del territori i la producció i el consum.

L'informe avisa que durant el 2007 s'emeteren un 51,6% més de gasos d'efecte hivernacle (GEI), molt per damunt del que Espanya s'havia compromés a Kioto.

Segons les dades per autonomies que, diu el diari El País, ha fet públiques el Ministerio de Medio Ambiente són les CC. AA. de Madrid, Andalusia, Balears, Canàries, València i Múrcia les que més han incrementat aquestes emissions.

Al respecte de les energies renovables, l'informe destaca un increment, encara que no suficient per complir l'objectiu del 12% per al període 2005-2010 sobre el consum total d'energia primària.

Quan a biocombustibles destinats per al transport, Espanya n'utilitza només un 1% respecte al consum total del combustibles fòssils , molt lluny de l'objectiu del 5,75% del total per al 2010.

L'informe, a més, expressa la seva preocupació per la pèrdua de diversitat biològica i la sobreexplotació dels recursos naturals.

No hay comentarios: