Ratings and Recommendations by outbrain

10/7/09

Llibre: 34 Kg de CO2

Ja us podeu descarregar de la Biblioteca Digital del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya el llibre (també el teniu en versió paper al catàleg del CREAib):

Solanas, Toni
34 kg de CO2 / Toni Solanas, Dani Calatayud, Coque Claret. Barcelona : Generalitat de Catalunya, Departament de Medi Ambient i Habitatge, 2009. 295 p. : il. ;23 cm

Ressenya de la revista SOStenible

Escrit per Toni Solanas, Dani Calatayud i Coque Claret, aquest llibre aborda les causes del canvi climàtic com una de les principals amenaces per la salut del planeta. Pel que fa a la forma de mesurar i reduir el nostre impacte sobre el medi ambient, s'han utilitzat anàlisis del cicle de vida i càlculs de petjada ecològica per mesurar fins a quin punt els nostres estils de vida afecten el planeta i el medi en què vivim. A més, en aquesta publicació han participat 46 experts en els camps de l'arquitectura, la biologia, l'economia i altres disciplines, que han treballat conjuntament per visualitzar el nostre impacte sobre el planeta i per arribar a propostes creatives per a crear una societat més sostenible.

Segons explica Núria Pedrals, directora general de Qualitat de l'Edificació i Rehabilitació de l'Habitatge del DMAH, aquest llibre "és una demostració de la voluntat del Departament de Medi Ambient i Habitatge d'avançar en tot el que suposa l'aplicació progressiva i constant de criteris de sostenibilitat en l'àmbit de la construcció, entesa de manera àmplia i global, partint de la utilització i el consum del territori, dels recursos naturals o primaris, de la qualitat dels materials, de la petjada ecològica que tenen les diferents configuracions urbanes, de les solucions constructives, de les noves tecnologies i de les energies renovables i, com a punt final però no per això menys important, de l'ús de l'edifici, que recau directament en l'usuari mateix".

No hay comentarios: