Ratings and Recommendations by outbrain

14/9/09

Concurs de còmic jove sobre mobilitat sostenible "mou-te bé"

Ja ens acostem a la Setmana de la Mobilitat, aquests dies els nostres posts aniran dedicats a aquesta temàtica, us adjuntem el primer de tots...

Destinataris: Dibuixants entre 14 i 25 anys

Tema:
Mobilitat sostenible: problemàtiques relacionades a la mobilitat, causes, conseqüències i possibles solucions a aquestes problemàtiques. Sobretot es valoraran còmics que destaquin els avantatges del transport públic i els que plantegin alternatives al transport privat.

Format i presentació: Extensió mínima de 4 pàgines i màxima de 6 pàgines. Les pàgines han d'estar numerades. Poden ser en color o en blanc i negre. El guió ha d'estar escrit en català. Les obres s'han de presentar en paper i, si és possible, també en suport informàtic en una resolució mínima de 300 dpi.
Els còmics s'han de presentar sota un pseudònim, sense signatura ni autoria. S'han d'envira dins un sobre tancat amb el títol de l'obra i el pseudònim de l'autor o autors, a l'interior del qual hi ha de figurar un full amb el títol de l'obra, el pseudònim i les dades personals de l'autor/s (nom i llinatges, adreça completa, telèfon, mòbil i correu electrònic,juntament a una fotocòpia del DNI).

Per a qualsevol dubte sobre el contingut i el format de les obres, el termini i el lloc de presentació i altres qüestions d’interès podeu contactar amb Miquel Àngel Ballester del GOB a través del telèfon 971 49 82 68.

Premis: Hi haurà dues categories de premis, una per als participants amb edats compreses entre els 14 i els 18 anys i una altra per als participants de 19 a 25 anys.Per cadascuna de les categories s'han establert tres premis:

Primer premi: un viatge per a 2 persones per assistir al Saló Internacional del Còmic de Barcelona durant dos dies (trasllat + allotjament + entrada al recinte).
Segon premi: una bicicleta plegable.
Tercer premi: un lot de còmics per valor de 150 €.

Terminis: El termini d’admissió de les obres és del 15 de setembre al 15 de novembre de 2009 (ambdós inclosos). S'han de presentar les obres a la seu del GOB, carrer de Manuel Sanchís Guarner, 10, CP 07004 de Palma, i fer constar en el sobre, en un lloc visible, les dades següents: “Concurs de còmic jove sobre mobilitat sostenible Mou-te Bé”, i la categoria a la qual es presenten.

Per a més informació consulteu les bases del concurs

Notícia del concurs al blog de Norma Còmics

Organitzadors: GOB, Conselleria de Mobilitat i Ordenació del Territori i Consorci de Transports de Mallorca

Col·laboradors: Associació d'Amics i Víctimes del Còmic i Norma Còmics

No hay comentarios: