Ratings and Recommendations by outbrain

27/11/09

Publicacions més sostenibles

Cada vegada som més conscients de com afecten el medi ambient els nostres actes quotidians, i també tenim més eines per emprendre actuacions més sostenibles.

A partir d'ara, si us plantegeu editar una nova publicació, preneu consciència de la petjada ecològica que això suposa i teniu en compte aquestes recomanacions que ens ofereixen:

- Guia interactiva de publicacions ambientalment correctes del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya

- Manual sobre Ecoedición del Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía

No hay comentarios: