Ratings and Recommendations by outbrain

12/3/10

Utilitzem la bicicleta?: Baròmetre Anual de la Bicicleta

Us heu plantejat qualque vegada els avantatges de la bicicleta? En aquest documental s'explica de forma detallada perquè es pot considerar una màquina perfecte:

Per conèixer l’estat de l’ús de la bicicleta a l'estat espanyol es va es publicar el mes de gener el Baròmetre Anual de la Bicicleta. Aquest és un document molt interessant que permet conèixer l’opinió, els hàbits i els usos que els ciutadans i ciutadanes de l’Estat Espanyol fan de les bicicletes i les necessitats i demandes que hi ha en relació a aquesta.

Podeu consultar l'Informe de resultats i la Presentació de resultats

Les dades que s’obtenen són variades i prou interessants:

- 23 milions d’espanyols tenen bicicleta.

- El perfil del ciclista habitual és un home d'entre 25 i 39 anys, amb estudis i que treballa

- Quasi el 90% de la població sap anar amb bicicleta, més del 60% té bicicleta per a ús personal i el 20% l'ha utilitzat alguna vegada durant la darrera setmana.

- L’ús de la bicicleta per usos quotidians ha augmentat fins un 23, 6%.

- La inseguretat / perillositat és el principal inconvenient que s’atribueix a anar en bicicleta. També es consideren inconvenients per a la circulació de bicicletes l’excés de trànsit motoritzat i la insuficiència de carrils bici.

- Majoritàriament els ciclistes diuen respectar les normes de circulació.

- Més del 90% dels entrevistats creu que les administracions haurien de fomentar l’ús de la bicicleta.

Font: Mon Verd

No hay comentarios: