Ratings and Recommendations by outbrain

18/5/10

I això on va?

Tots sabem més o menys a quin contenidor van les llaunes, els diaris o les ampolles de vidre. Però sovint ens trobem amb alguns residus que no sabem exactament on llençar: taps de suro, envasos de medicaments, càpsules de cafè, safates de porexpan...

Per saber exactament on va cadascun d'aquests residus més dubtosos podem consultar un cercador d'envasos realitzat per Ecoembes, consisteix en un llistat prou ampli de possibles residus amb una indicació d'on hem d'anar a llençar-lo.

En la mateixa línia també podem trobar el cercador de BCNeta, una eina molt senzilla que ens indica el contenidor o instal·lació més adient a cada residu.

De totes formes, tots els productes que podem llençar al contenidors de recollida selectiva porten a l’envàs el Punt Verd, un símbol que indica que l’empresa fabricant del residu ha pagat a Ecoembes (per envasos de plàstic, llaunes i tetrabricks) o Ecovidrio (per envasos de vidre) amb la finalitat que es realitzi la recollida selectiva d’aquests residus, a través del ajuntaments.

A més, si tenim qualsevol dubte, ens podem posar en contacte amb Mallorca Recicla:

Forum
RESIDU URBÀ
Mallorca Recicla. Tel.: 971 607 036.
info@mallorcarecicla.net

No hay comentarios: