Ratings and Recommendations by outbrain

7/6/10

Programes educatius del CENEAM per a centres escolars, preferència per a inscripcions anteriors al 30 de juny de 2010

El CENEAM ofereix a tots els centres educatius d'Espanya la possibilitat de participar de forma gratuïta en els seus programes educatius. La finalitat d'aquests programes és apropar a l'alumnat destinatari el concepte d'ús racional dels recursos naturals mitjançant diverses activitats tan d'exterior como a d'interior.

Amb aquesta intenció el CENEAM compta amb un equip d'educadors amb anys d'experiència en activitats educatives, dinàmiques de grups i activitats pràctiques (tallers didàctics), i amb un entorn natural excepcional en el que ha estat possible compaginar l'aprofitament d'un recurs natural importantíssim, com és la fusta, amb la preservació de les seves qualitats naturals.

PROGRAMES:

1. "L'ÚS SOSTENIBLE DELS RECURSOS NATURALS", per a quart Curs de Secundària Obligatòria, Batxillerat i Cicles Formatius
En aquest programa es recorre una senda per l'entorn del CENEAM i després els duu terme un joc de simulació en el que distints personatges vinculats a aquest entorn debatran la conveniència o no de que es construeixi un complex residencial i d'oci a la zona.
L'activitat dura una jornada.

2. "MILLOREM EL NOSTRE ENTORN", per a Batxillerat, Escoles Taller, Garantia Social, Cicles Formatius
Durant dos dies els destinataris d'aquest curs tindran la oportunitat de conèixer a fons l'entorn de Valsaín i gaudiran de la possibilitat de participar en un projecte d'intervenció en un entorn natural: recuperació d'espais degradats, plantació d'espècies autòctones, recuperació d'una senda divulgativa...
L'allotjament és gratuït a les instal·lacions de CENEAM.


Com participar

  • Per a participar a qualsevol d'aquests dos programes s'ha de complimentar la fitxa d'inscripció disponible al futlletí enllaçat més abaix i enviar-la al CENEAM. Programas Educativos. Paseo José Mª Ruíz Dana, s/nº - 40109 Valsaín (Segovia).
  • Tindran preferència les inscripcions rebudes abans del 30 de juny de 2010.
  • Els professors/as que desitgin participar en els programes seran convocats a una reunió preparatòria de l'activitat. Aquesta reunió serà obligatòria per a aquells professors que participen per primera vegada i per als que duen més de dos anys sense participar.
  • Els centres participants hauran de pagar el transport i la manutenció el dia de la visita amb els seus alumnes.
  • El CENEAM proporcionarà allotjament quan sigui necessari.
FONT: Carpeta informativa del CENEAM - Junio 2010

No hay comentarios: