Ratings and Recommendations by outbrain

2/9/10

El bosque protector: un documental sobre la història dels nostres boscos"El bosque protector" és una sèrie documental fruit d'un acord entre TVE i la Escuela de Montes de la Universidad Politécnica de Madrid. Pretén conscienciar a l'opinió pública de la importància dels nostres boscos a la història natural, social i econòmica d'Espanya al llarg del temps.

A la sèrie s'hi poden veure alguns dels racons més bells del país tot posant en evidència la importància de la protecció de la flora i fauna, així com el perill de l'impacte negatiu de l'acció humana per a la seva conservació. Mostra l'acció protectora del bosc sobre el sòl, la fauna i la flora, i com la fragmentació de les àrees naturals ocupades per boscos va donar lloc a la pèrdua de la biodiversitat.

La influència dels boscos en el medi ambient i el clima són factors que exigeixen una presa de consciència pública que estimuli accions fermes, tan en el sector públic com des del sector privat de cara a la reforestació amb espècies adequades a cada entorn i a la conservació racional del que ja existeix, amb la vista posada en el llarg termini que exigeixen els processos de restauració de la coberta vegetal. Aquesta regenració de sòls contribuirà a frenar el procés de desertització que avança de forma alarmant en el nostre àmbit geogràfic.

A la pàgina oficial de "El bosque protector", podeu obtenir informació i veure els documentals online.

No hay comentarios: