Ratings and Recommendations by outbrain

11/6/08

Entrevista a Jeb Brugmann, estratega urbà i pare de l'Agenda 21

“Barcelona és una ciutat estratègica desenvolupada sota els conceptes d’igualtat, justícia i sostenibilitat ”

No hay comentarios: