Ratings and Recommendations by outbrain

13/6/08

Nova web social sobre medi ambient a la xarxa

Earth Newshire és una web social per a persones interessades en les ciències ambientals, l'ecologia, i la conservació per tal de contactar amb altres persones i compartir informació. La web contñe fòrums de temàtica general però també permet crear grups de discusió especialitzats.


http://www.earthnewswire.com/

No hay comentarios: