Ratings and Recommendations by outbrain

8/10/09

SourcemapSourcemap és una plataforma per a la recerca, optimització i difusió de les rutes i costos mediambientals que suposa el subministrament dels productes que consumim cada dia.

S'organitza al voltant de les "coses" fetes de "parts". Fent la suma de l'impacte que suposa el trasllat de cadascuna de les part que composen el producte, podem estimar la petjada de carboni que suposa cada fase del cicle vital de cada objecte.

La missió d'aquest recurs és mostrar-nos que cada decisió nostra té unes conseqüències, com per exemple, quan triem els ingredients d'una recepta, segons d'on venguin aquests ingredients tenen un impacte ecològim menor o major. Entenent l'abast de les nostres decisions podem millorar a la llarga les nostres condicions econòmiques, socials i mediambientals.

Sourcemap és una eina per productor, empresaris i consumidors per entendre l'impacte de les cadenes de subministrament. És una xarxa socials on qualsevol pot contribuir i compartir els coneixements sobre la història que hi ha darrera un producte en concret. Podem simular l'impacte de produccció, transport, ús i rebuig a través de la Calculadora del cicle vital.

Des del CREAib pensem que pot ser una eina educativa per explicar de forma visual d'on venen realment les coses que comprem i la diferència entre l'elecció d'un producte o un altre depenent del seu impacte ambiental. També ens pot ser útil a l'hora de decidir la compra d'un producte.

Al mapa de la imatge podeu veure d'on venen els materials que s'utilitzen per a la fabricació d'un paquet de llapis, el seu trasllat a Palma de Mallorca i la quantitat de diòxid de carboni suposa

No hay comentarios: