Ratings and Recommendations by outbrain

24/3/10

Visor Xarxa Natura 2000

Natura 2000 és una xarxa ecològica europea d'àrees de conservació de la biodiversitat. Consta de Zones Especials de Conservació designades segons la Directiva Hàbitats i Zones d'Especial Protecció per a les Aus fixades per la Directiva d’Aus.

La seva finalitat és assegurar la supervivència a llarg termini de les espécies i hàbitats més amenaçats d'Europa, contribuint a detenir la pèrdua de biodiversitat ocasionada per l'impacte de l'activitat humana. És el principal instrument per a la conservació de la natura de la Unió Europea.

Dins aquesta xarxa hi ha dues grans formes de protecció: els LIC (Llocs d’Importància Comunitària) i les ZEPA (Zones d’Especial Protecció per a les Aus). Balears té un 36,54 % del seu territori protegit sota la figura de LIC i un 14,29% com a ZEPA.

La Comunitat Autònoma declara una zona d'interès especial per a la conservació de la biodiversitat i ho comunica a l'Estat espanyol, aquest, més endavant, tramet la petició a la Unió Europea i, llavors, les LIC i ZEPA esdevenen ZEC, Zones d'Especial Conservació.

La Unió Europea ha publicat una nova eina per tal de poder explorar de les zones protegides per la Xarxa Natura 2000 a qualsevol part de la EU amb un sol clic, Natura 2000 Viewer. Es tracta d'una eina interactiva basada en la tecnologia GIS (Geographical Information System), que permet als seus usuaris viatjar arreu de les zones Natura 2000 sobre diferents fons (mapes de carrers, satèl·lit, regions biogeogràfiques...) i localitzar ràpidament les zones i la informació relacionada amb espècies i hàbitats d'interès.


FONT: Món Verd

No hay comentarios: