Ratings and Recommendations by outbrain

16/9/10

Concurs de còmic jove sobre mobilitat: Moute béAvui s'inaugura la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible, a causa d'aquesta celebració s'aniran celebrant diferents activitats relacionades amb aquesta temàtica.
La Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat i el GOB Mallorca organitzen el 2n Concurs de Còmic Jove sobre mobilitat sostenible "MOU-TE BÉ"

Destinataris: Dibuixants entre 12 i 30 anys (ambdues edats incloses).

Tema:
Mobilitat sostenible: problemàtiques relacionades a la mobilitat, causes, conseqüències i possibles solucions a aquestes problemàtiques. Sobretot es valoraran còmics que destaquin els avantatges del transport públic i els que plantegin alternatives al transport privat. Enguany es farà especial èmfasi en saber quina és la visió dels joves balears respecte de la mobilitat ideal per a les nostres illes.
Els personatges de la història han de ser originals, de creació pròpia i inèdits.
Les obres han de ser inèdites i no han d’haver estat premiades en cap altre concurs, ni durant la data del’admissió al concurs ni tampoc en el moment de la proclamació de la resolució del jurat.

Format i presentació: Extensió mínima de 4 pàgines i màxima de 6 pàgines en format DIN A4. Tires còmiques amb una extensió mínima d’una vinyeta i una extensió màxima de 5 vinyetes.El còmic o la tira còmica pot ser en color o en blanc i negre. El guió ha d’estar escrit en català i es valorarà especialment l’absència de faltes d’ortografia.

Les obres s'han de presentar en paper i, si és possible, també en suport informàtic en una resolució mínima de 300 dpi.

Els còmics s'entregaran sota un pseudònim, sense signatura ni autoria. S'han d'enviar dins un sobre tancat amb el títol de l'obra i el pseudònim de l'autor o autors, a l'interior del qual ha de figurar dins un spbre tancat un full amb el títol de l'obra, el pseudònim i les dades personals de l'autor/s (nom i llinatges, adreça completa, telèfon, mòbil i correu electrònic,juntament a una fotocòpia del DNI).

Per a qualsevol dubte sobre el contingut i el format de les obres, el termini i el lloc de presentació i altres qüestions d’interès podeu contactar amb Miquel Àngel Ballester del GOB a través del telèfon 971 49 82 68.

Premis:
1.- Per al guanyador de cada una d’elles una bicicleta.
2.- Segon premi per cada categoria consistent en un lot de còmics per valor de 100 €.
3.- Tercer premi per cada categoria consistent en un bono de transport per valor de 50 €.

Terminis: El termini d’admissió de les obres és del 15 de setembre al 15 de desembre de 2010 (ambdós inclosos). Una vegada hagi acabat el termini d’admissió només s’admetran al concurs les obres rebudes per correu convencional amb segell oficial que evidenciï que es presentaren dins del termini establert. S'han de presentar les obres a la seu del GOB, carrer de Manuel Sanchís Guarner, 10, CP 07004 de Palma, i fer constar en el sobre, en un lloc visible, les dades següents: “2a edició del Concurs de còmic jove sobre mobilitat sostenible Mou-te Bé”, i la categoria a la qual es presenten.

Per a més informació consulteu les bases del concurs

No hay comentarios: