Ratings and Recommendations by outbrain

12/8/09

Què passa amb els CD i DVD? Reutilització, intercanvi i reciclatgeEn el nostre dia a dia, utilitzem molts suports electrònics per guardar informació però no tenim en compte el què pot passar a l'hora de llençar-los. Els CD i DVD aparegueren com una solució d'emmagatzematge dels disquets però en la seva fabricació s'utilitzen materials i processos altament contaminants i el final del seu cicle útil encara no està resolt.

Reutilització
Aquests suports tenen l'avantatge de ser reutilitzables en alguns casos. És recomanable comprar CD i DVD regravables per tal de poder esborrar els seus continguts quan ja no ens siguin útils.

Intercanvi
En el cas que tinguem CD i DVD d'un sol ús, hem de tenir en compte sempre la possibilitat d'intercanvi, encara que a nosaltres ja no ens interessin els seus continguts, poden interessar a qualcú altre. No hi ha millor tècnica de reciclatge que la d'evitar el residu.

Com a darrera opció, el reciclatge
Els CD i DVD inútils poden ser reciclats i usats per a altres productes nous enllocde llençar-los. Així s'estalvien recursos fòssils, per exemple, en les produccions de parts de la indñustria plàstica d'automòbils, equipaments d'oficina i estoigs de joies. Els centres de reciclatge separen els metalls de les laques de plàstic, els netegen, trituren i converteixen en un plàstic d'alta qualitat.

A nivell domèstic, la millor opció és portar aquests suports al punt verd per tal que puguin ser traslladats a les empreses recicladores autoritzades per tal que rebin el tractament adequat.

L'empresa Cederika es dedica a la recollida selectiva i el reciclatge dels CD i DVD que ja estan fora d'ús. Va posar en marxa el 2006 un sistema per a la recollida selectiva de CD obsolets per al seu reciclatge que es pot subscriure amb una quota d'entrada. Al subscriure el servei es rep una destructora de CDs i el contenidor de cartró per a emmagatzemar-los. Més endavant, amb una quota anual s'accedeix a la reposició del contenidor cada vegada que s'omple i el seu enviament al centre de reciclatge d'aquesta empresa.

BlipVert és una empresa transportista que també ofereix un servei de reciclatge de CD i DVD dins el seu servei de reciclatge integral, tot el procés està certificat amb la normativa ISO 14001.

No hay comentarios: