Ratings and Recommendations by outbrain

22/9/09

Servei per compartir cotxe


L'Ajuntament de Palma ha posat en marxa el projecte COMPARTIR COTXE per tal de fomentar entre la població de la ciutat un ús més racional del cotxe. El servei consisteix a facilitar la trobada de persones que estan interessades a compartir el vehicle privat a l'hora de fer un viatge.

OBJECTIUS

  • Facilitar als ciutadans i a les ciutadanes de l' Ajuntament de Palma una altra alternativa en els seus desplaçaments tenint en compte mesures de sostenibilitat en la mobilitat.
  • Disminuir la contaminació i el consum energètic produït pels vehicles privats.
  • Millorar la utilització de l'espai públic.

COM ACCEDIR-HI?

COM FUNCIONA?

Mitjançant aquest servei veureu on line les persones que estan inscrites per fer un viatge semblant al vostre. A través del correu electrònic us podreu posar en contacte amb elles. Veureu quines són les seves preferències, si disposen o no de cotxe, el motiu del viatge, i tot un seguit de dades per fer més fàcil la trobada de companys i companyes de viatge. Podreu deixar un missatge electrònic a aquelles persones que considereu que són adients per compartir un mateix viatge. Tot de manera immediata i sense intermediaris.


No estaria de més que aquest servei s'oferís per a grans esdeveniments com fires, festes, etc.

Sabem que aquest servei també l'ofereix l'Ajuntament de Sóller. Coneixeu altres ajuntaments de les illes amb alternatives similars? Seria interessant fer-ne una recol·lecció per tal que ho tinguessim tot centralitzat en una sola pàgina...

No hay comentarios: