Ratings and Recommendations by outbrain

29/10/09

Nou material sobre canvi climàtic per educació secundària

Unescocat posa al nostre abast una nova eina en línia per lluitar contra el canvi climàtic.

El Centre UNESCO de Catalunya - Unescocat, amb el suport del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, ha adaptat els continguts de l'Informe del Programa de Nacions Unides per al Desenvolupament sobre el desenvolupament Humà 2007-2008, i els ha convertit en una proposta didàctica innovadora pel seu format i dinàmica proposada.

Els materials s'han dissenyat per a alumnes de segon cicle d'ESO i de Batxillerat, amb l'objectiu d'oferir-los una eina de treball que aporti les darreres dades científiques sobre el canvi climàtic així com les perspectives socials i econòmiques que cal tenir en consideració per tal de fer front a aquest repte global.

Aquest material consta de 6 eixos de reflexió, que són accessibles en línia i s'han pensat per treballar en petits grups d'alumnes de segon cicle d'ESO i de Batxillerat, a l'adreça: http://www.unescocat.org/ct/materialsidh/canviclimatic/

És perillós el canvi climàtic actual?
El canvi climàtic tindrà conseqüències sobre el desenvolupament humà?
Totes les petjades de carboni són iguals?
El canvi climàtic afectarà tothom de la mateixa manera?
És possible aturar el canvi climàtic?
És necessari adaptar-se al canvi climàtic?

A cada tema li correspon una carpeta electrònica que conté un text breu, dos gràfics, i un mapa del món amb fotografies associades. També inclou una pantalla de síntesi que cada grup de treball podrà utilitzar com a suport per a les exposicions orals de les seves conclusions. D'altra banda se'ls proposa un conjunt d'activitats i un breu qüestionari en línia mitjançant el qual l'alumne podrà posar-se a prova i veure què ha après, no tan sols sobre el tema que li ha correspost, sinó també sobre el que han explicat els seus companys respecte als altres temes, durant la posada en comú.

Per al professorat s'ha creat un dossier amb tota la informació necessària per poder desenvolupar l'activitat a l'aula: dinàmica proposada, resum dels continguts de l'informe, vinculació amb els currículums oficials, etc.

Com planteja l'Informe sobre el desenvolupament humà 2007/2008 del Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD), "el canvi climàtic presenta reptes en molts àmbits. En un món dividit, però ecològicament interdependent, el canvi climàtic desafia totes les persones a reflexionar sobre com gestionem el medi ambient del planeta Terra. Ens desafia a reflexionar sobre la justícia social i els drets humans en tots els països i per a totes les generacions. Desafia els líders polítics i la població dels països rics a reconèixer la seva responsabilitat històrica davant del problema, i a iniciar reduccions profundes i immediates en les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle. Per sobre de tot, desafia tota la comunitat humana a emprendre una acció col·lectiva ràpida i ferma basada en els valors compartits i una visió comuna".

FONT: Sostenible.cat

No hay comentarios: