Ratings and Recommendations by outbrain

5/4/11

Novetats al CREAib (Abril 2011) Vol. I

Ecodiseño y Análisis de Ciclo de Vida: Eficiencia energética / Alfonso Aranda Usón, Ignacio Zabalza Bribián

Llibre que mostra l'ús racional de l'energia i els materials no de forma cas
ual o aïllada si no lligada a una minimització de l'impacte al medi ambient, una conservació dels recursos naturals, una reducció de la nostra dependència energètica amb l'exterior i una millora en la qualitat de vida de la societat. Gràcies a l'evolució de la tecnologia es posa a l'abast de les empreses nous mitjans amb els quals aconseguir una important reducció del consum de recursos i millorar l'eficiència dels equips i instal·lacions. Consulteu disponibilitat al catàleg del CREAib.

Introducción a los mercados energéticos / Sabina Scarpellini, Alfonso Aranda Usón e Ignacio Zabalza Bribián

Introducció a l'ampli mercat econòmic energètic, tant a nivell estatal, com a europeu. Contempla els aspectes de política energètica, regulació de mercats, aspectes jurídics i introducció als diferents sectors energètics i les seves estructures de mercat (Sector elèctric, mercat del gas natural, mercat del petroli i mercat del carbó). Consulteu disponibilitat al catàleg del CREAib.

CEIDA memoria de actividades 2009

El centre d'extensió universitària i divulgació ambiental de Galicia ha realitzat una memòria de les activitats dutes a terme l'any 2009 Consulteu disponibilitat al catàleg del CREAib.


Guia dos equipamentos para a Educación Ambiental na Galiza: e doutras instalación para a divulgación do patrimonio / Araceli Serantes Pazos

Tracta el tema dels recursos i estratègies per a l'Educació Ambiental a Galícia. El document es basa en els equipaments i en les instal·lacions que fan falta per dur-ho a terme, ha realitzat un estudi sobre les instal·lacions ja existents i les ha classificat i valorat (assenyalant els seus punts forts i febles).Consulteu disponibilitat al catàleg del CREAib.

Parc natural de la península de Llevant (Quadern de Camp de Fauna):

Quadern de camp que recull una petita mostra de la gran varietat d’animals que podem trobar al parc natural de la península de Llevant. Les fitxes están il·lustrades amb dibuixos que mostren els detalls més significatius de cada animal. Amb un text entenedor es fa una descripció de l’aspecte i la morfología de cada espècie, es parla del seu comportament, de la seva distribució i de l’hàbitat que ocupa. I també es mostren aspectes de la seva conservació. Consulteu disponibilitat al catàleg del CREAib.

Parc natural de la península de Llevant (Quadern de Camp de Flora)

Quadern de camp que recull una petita mostra de la gran varietat de plantes que podem trobar al parc natural de la península de Llevant. Les fitxes están il·lustrades amb dibuixos que mostren alguns dels detalls més significatius de cada planta. Amb un text entenedor es fa una descripció de l’aspecte i la morfología de cada espècie i es parla de la seva distribució de l’hàbitat que ocupa. També se citen alguns dels usos tradicionals de cada planta. Consulteu disponibilitat al catàleg del CREAib.

Guía de Turismo activo de Extremadura (Naturaleza activa) – Junta de Extremadura

Guia Turística Temàtica sobre la naturalesa i els espais naturals extremenys. La guia ens mostra els diferents espais naturals d'Extremadura i ens parla de cadascun d'ells, sobre la seva història, situació i accessos, rutes establertes, a més també ve amb diversos mapes i plànols de les diferents zones, i a més incorpora un directori d'informació útil. Consulteu disponibilitat al catàleg del CREAib.

Rutas ornitológicas por Extremadura – Junta de Extremadura

Guía Turística Temática que aborda las rutas ornitológicas que hay en Extremadura. La guía nos describe las rutas establecidas para la observación ornitológica, los accesos a éstas, mapas de las rutas, una guía de campo y un directorio con información útil.

Guia Turística Temàtica que aborda les rutes ornitològiques que hi ha a Extremadura. La guia ens descriu les rutes establertes per a l'observació ornitològica, els accessos a aquestes, mapes de les rutes, una guia de camp i un directori amb informació útil.Consulteu disponibilitat al catàleg del CREAib.

Guía del Espacio Natural de Doñana y su entorno – Junta de Andalucía

Guia que mostra tots els recursos naturals, agrícoles, culturals, etnogràfics i turístics que ofereix l'Espai Natural de Doñana. La guia ve amb mapes i rutes de l'espai natural, la seva història, llocs d'interès, les diferents localitats de l'entorn, la gastronomia… La guia aporta a més un receptari de la zona i un directori amb informació útil. Consulteu disponibilitat al catàleg del CREAib.

La crisis del clima: evidencias del cambio climático en España / Greenpeace

Informe dedicat al canvi climàtic a Espanya, s'exposen les manifestacions generals més significatives d'aquest fenomen, com l'augment de la temperatura, la disminució dels recursos hídrics i la major freqüència de fenòmens climàtics extrems. Exemples de casos concrets sobre els efectes del canvi climàtic i els riscos econòmics que el canvi climàtic entranya. Consulteu disponibilitat al catàleg del CREAib.
No hay comentarios: