Ratings and Recommendations by outbrain

27/1/10

I Premi de Literatura Breu i Biodiversitat Ecològica


Una proposta interessant: el I Premi de literatura breu i biodiversitat ecològica convocat pel grup d'Educadors per la sostenibilitat amb l'objecte de fomentar la literatura i el coneixement, l'autoestima i el respecte a les espècies en aquest Any Internacional de la Biodiversitat.

Les bases són les següents:

1. Tema: el/la protagonista de la història ha de ser alguna espècie animal, vegetal, fong, etc.
2. Forma: lliure, pot ser narració, conte, fàbula, poema... El text ha de ser original, inèdit i no estar pendent de publicació.
3. Extensió: una pàgina DIN-A4 a espai i mig, entre 20 i 36 línies, incloent títol i nom de l'autor o autora. Tipus Arial 12.
4. Llengua: qualsevol de les oficials en les Comunitats Autònomes (adjuntant traducció al castellà en el cas de l'euskera i galego).
5. Termini d'enviament: fins el 28 de febrer, inclòs. Una vegada enviat el text no podrà corregir-se.
6. Remetre directament por correu electrònic a sos.biodiversidad@gmail.com adjuntant en altra pàgina un resum biobibliogràfic de l'autor, amb DNI, adreça, teléfon i e-mail, si és diferent del de l'enviament.
7. Premi de 200 € al millor.
8. Fallada: s'emetrà el 31 de març, comunicant-se per e-mail al guanyador.
9. Si la qualitat dels texts presentats ho permet, es procurarà fer una edició col·lectiva.
10. Els participants aceptaràn les decisions dels organitzadors en tot el que fa a aquest concurs.

No hay comentarios: